Lægemiddelstyrelsen har iværksat en særlig overvågning af alle bivirkninger ved Gardasil

Lægemiddelstyrelsen har iværksat en særlig overvågning af alle bivirkninger ved Gardasil

Lægemiddelstyrelsen har iværksat en særlig overvågning af alle bivirkninger ved Gardasil, de første 2 år medicinen er en del af børnevaccinationsprogrammet.

I den forbindelse kontrollerer vi 1 gang om måneden både den danske og den europæiske bivirkningsdatabase for evt. rapporter om Gardasil. Vi opfordrer derfor lægerne til at melde alle formodede bivirkninger ved vaccinen via en elektronisk blanket på www.meldenbivirkning.dk.

Lægemiddelstyrelsen bidrager til international overvågning af bivirkninger

I Lægemiddelstyrelsen registrerer vi alle bivirkninger, som læger og andre sundhedspersoner samt patienter og pårørende melder til os. Vi bruger informationen til løbende at vurdere sikkerheden ved de produkter, som er på markedet.
Når vi modtager information om en formodet bivirkning ved en vaccine eller medicin, gør vi følgende:

* registrerer informationen i vores database over bivirkninger
* vurderer fordele og ulemper bl.a. i forhold til, hvor mange som bruger medicinen
* sender oplysninger om bivirkningen til det ansvarlige firma
* sender informationen om alvorlige bivirkninger til EU’s bivirkningsdatabase inden 15 dage, så andre lægemiddelmyndigheder i EU kan se dem.


Kilde: Lægemiddelstyrelsen