Helvedesild og Danske Lægers Vaccinations Service

Helvedesild og Danske Lægers Vaccinations Service

Den 8. juni 2008 var der mange ældre, der fik et brev med et tilbud fra Danske Lægers Vaccinations Service. Adresserne til brevene havde de fået fra en database vedr. influenzavaccinationer, som var udleveret til dem af Sundhedsstyrelsen til netop det formål. Tilbuddet var en vaccine mod helvedesild. ” En yderst smertefuld lidelse ” oplyses der i brevet.

Firmaet oplyser at vaccinen kan forhindre ca. 50 % af tilfældene, og den koster 1600 kr., at der i 2008 kun ville være et meget begrænset antal doser i Danmark, da den europæiske efterspørgsel var større end mængden af vacciner, på det tidspunkt . Man kunne ringe og bestille en vaccination i deres klinikker.


På deres hjemmeside stod at den blev anbefalet af sundhedsmyndighederne
FLERE INSTANSER HAR REAGERET STÆRKT KRITISK PÅ Danske Lægers Vaccinations Service’s HENVENDELSE.

Sundhedsstyrelsen forlangte at de fjernede oplysningen fra deres hjemmeside om at sundhedsmyndighederne anbefalede den, da dette ikke var tilfældet. I Berlingske skrives at firmaet har fået en henvendelse fra Sundhedsstyrelsen, hvori der pointeres følgende : ”Styrelsen finder det er et utilbørligt markedsføringstiltag, der bør stoppes øjeblikkelig, og har truet med politianmeldelse, hvis det sker igen.” 

Roar Maagaard, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, udtaler til pressen at det ”både er uetisk og fagligt problematisk, at man som læge med økonomisk interesse i en behandling, henvender sig til patienter der ikke selv har ytret ønske om behandling og at firmaet derved er medvirkende til at der bliver slået skår i tilliden mellem patient og sundhedsvæsen, udelukkende fordi man vil score en økonomisk gevinst”. Ældresagen har også henvendt sig til firmaet og klaget over markedsføringsmetoden. Politisk har der været stærk kritik af henvendelserne.

Venstres politiske sundhedsordfører Birgitte Josefsen udtaler til pressen at det er ”usmageligt misbrug af en database, som der bør slås hårdt ned på, samt AT ”det IKKE skal være et privat firma, der skal sidde og opfinde, havde der skal ind i et folkevaccinationsprogram. Det har vi faglige eksperter til.” SFs medicinalordfører, Jonas Dahl, tager skarpt afstand fra et privat firmas misbrug af Sundhedsstyrelsens patientlister og gode navn til at markedsføre en vaccine mod helvedesild. Han vil have sundhedsministeren til at sikre, at det ikke gentager sig.

Jonas Dahl opfordrer Sundhedsminister Jacob Axel Nielsen til kraftigt at overveje, om sagen skal have konsekvenser for et evt. videre samarbejde med Danske Lægers Vaccinations Service. Desuden mener han at ministeren bør for, hvordan det sikres at den slags sager ikke gentager sig i fremtiden, idet man i SF mener at sagen er et tegn på en generel tendens til at de stadig flere aktører på sundhedsområdet skaber kunstige behov for nye produkter.


Firmaets reaktioner

”Det er rigtigt, at der er sket en fodfejl, hvor vores læger kom til at formulere teksten, så den kunne misforstås. Det var en formuleringsfejl, og vi tog den af så snart vi blev opmærksom på det”, siger formanden for bestyrelsen i danske Lægers Vaccination Service, Karsten Østergård til pressen. 

Derefter har firmaet fjernet oplysningen på deres hjemmeside om at vaccinen er anbefalet af sundhedsmyndighederne. Samme firma har ansøgt Folketinget om at få lov til at vaccinere pigerne på landets skoler med HPV, MEN der foreligger endnu ikke noget officielt om en evt. tilladelse.


Kilder:

Berlinske Tidende 23. og 25.6.08
Nordjyske Tidende 24.6.08
Politiken 23.6.08
SF´s hjemmeside