Helvedesild

Helvedesild

Af Troels Bové og Per Grinsted, praktiserende læger

Hvad er helvedesild?
Helvedesild er en virusinfektion, der skyldes samme virus, som forårsager skoldkopper. Sygdommen skyldes, at skoldkoppevirus starter en sygdom igen efter at have hvilet i kroppen i mange år. Helvedesild starter som smerter i et område af huden, og efter nogle dage kommer der et udslet, som ligner vablerne ved skoldkopper, men som kun optræder på et begrænset område. Helvedesild kan sidde alle steder, også i ansigtet, men forekommer hyppigst på kroppen og altid kun på den ene side.

Efter udslettet kan der komme meget kraftige smerter (deraf navnet) som kan vare ved i meget lang tid, somme tider flere år. Alle kan få helvedesild, men det ses hyppigst hos ældre. Ældre har samtidigt større risiko for at få smerter. Ved medicinsk behandling nedsættes risikoen for kroniske smerter.


Det kan du selv gøre...

* Helvedesild er en virussygdom, som man ikke kan gøre noget for at undgå.

* Næsten alle mennesker har haft skoldkopper.

* En person med helvedesild kan smitte et barn, så det får skoldkopper, men skoldkopper kan ikke smitte, så andre får helvedesild.

* Man kan behandle helvedesild med samme type medicin som bruges ved forkølelsessår. Jo hurtigere man starter behandlingen, des bedre virker den.


Kontakt lægen...

* Hvis du får det karakteristiske udslet på et område af huden, efter der har været brænden og kriblen i huden nogle dage. Kontakt lægen med det samme...

* Hvis der kommer udslet i ansigtet, specielt omkring øjnene og på næsen, da det kan skade synet livsvarigt.

* Hvis der er kraftige smerter.