Habilitetserklæringer fra MTV´s projektgruppe om HPV-vaccinen

Habilitetserklæringer fra MTV´s projektgruppe om HPV-vaccinen

Uafhængighedserklæringer:
Finn Børlum Kristensen, Mads Frellsen, Diana Reerman, Birgitte M. Bonnevie, Birgitte
Holm Petersen, Christina Stentoft Hoxer, Martin Jepsen og Svend Andersen har underskrevet
en uafhængighedserklæring, hvoraf det fremgår, at de ikke har økonomiske
interesser inden for medicinalvirksomheder med aktiviteter inden for projektets emne,
herunder:
at man ikke har honoreret bibeskæftigelse i sådan virksomhed m.v.
at man ikke personligt er aktionær, har patentrettigheder e.l. i sådan virksomhed
at den arbejdsplads, man er ansvarlig for, ikke modtager støtte fra sådan virksomhed

Selvdeklarationer:

Kåre Mølbak:
”Jeg er ansat som tjenestemand med virke som afdelingschef på Statens Serum Institut,
Epidemiologisk afdeling. Dette ansættelsesforhold er uafhængig af Statens Serum
Instituts kommercielle aktivitet. Ifølge Sundhedsloven udleverer Statens Serum Institut
vacciner til det danske børnevaccinationsprogram, og overvåger tilslutningen til vaccinationsprogrammet.
Der er ikke produktion af vacciner mod humant papillomvirus på
Statens Serum Institut. Jeg har ikke været involveret i forskningsprojekter i relation til
HPV eller HPV-vaccine.”

Danny Svane:

”Afdelingen har deltaget i MSD projekt vedrørende vaccination af kvinder mellem 13 og
23 år, gennem fire år. I dette projekt har jeg været aktiv som læge aflønnet af afdelingen.
Herudover har jeg deltaget i informationsmøder afholdt af MSD som endvidere har haft
karakter af advisory board. Endvidere foretaget undervisning for læge/personalegrupper
mod honorar.
For firmaet GSK/Sanofi Pasteur har jeg deltaget i advisory board møder (honoreret)”.

Susanne Krüger Kjær:

”Jeg er primær investigator på FUTURE2, som er Merck's fase3 undersøgelse af HPVvaccine
i Danmark. Jeg sidder i den internationale, videnskabelige styrekomite (honoreret)
for Merck's vaccinationsprogram. Jeg laver opfølgningsstudier på vaccinen sammen
med kolleger fra de andre nordiske lande financieret af Merck. Da mit hovedarbejdsområde
bl.a. er HPV, holder jeg også foredrag (indimellem lønnede) om HPV, cervixcancer
og vaccination”.

Jens Olsen:

”Jeg mener ikke, at jeg eller CAST har nogle interessekonflikter, men for god ordens
skyld vil jeg gerne deklarere følgende:
Jeg har tidligere modtaget et personligt honorar fra GlaxoSmithKline, Danmark, for
et oplæg om en sundhedsøkonomisk analyse af et præparat indenfor tromboseprofylakse.
Jeg har ikke aktier eller finansielle interesser i den farmaceutiske industri.
CAST, som jo er baseret på 100% ekstern finansiering, har gennemført projekter for
GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis A/S, Merck A/S, MSD, Shering-Plough, Lundbeck
A/S og Carefarm A/S. Under 5% af CAST's omsætning stammer fra den farmaceutiske
industri. P.t. (dvs. oktober 2006) indgår CAST i projekter for MSD og Shering-Plough,
men ingen af disse projekter vedrører vaccination.”

Gitte Lee Mortensen:

”Jeg har ingen finansielle interesser i eller anden tilknytning til den farmaceutiske industri
eller institutioner, der har interesser i HPV-vaccination”.
CAST, som er baseret på 100% ekstern finansiering, har gennemført eller gennemfører
projekter for GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis A/S, Merck A/S, Lundbeck A/S og
Carefarm A/S. Under 5% af CAST's omsætning stammer fra den farmaceutiske industri.”

Gitte Strauss:

”Mine interesse-konflikter: jeg har ingen økonomiske interesser i de 2 firmaer som producerer
vaccinerne. Jeg har stået for gennemførelsen af GSK's vaccineforsøg i DK, og
laver nu langtidsopfølgning af disse deltagere.”

Lene Flachs:

”Jeg er alment praktiserende læge under Sygesikringen og har hverken økonomiske eller
lægefaglige interessekonflikter vedr. deltagelse i MTV-arbejdsgruppens arbejde om HPVvaccination”.


Kilder:
MTV rapporten
Reduktion for livmoderhalskræft ved vaccination mod humant papillomvirus ( HPV)
En medicinsk teknologivurdering