Forældre fravalgte vaccination. Barnet fik stivkrampe

Oversættelse af Camilla Gro


Barnet, en sund dreng på 34 måneder fra Piedmonte regionen i Italien. Forældrene nægtede at lade drengen vaccinere yderligere efter den første vaccination. Deres beslutning var i høj grad påvirket af nogle misforståelser omkring risici ved vaccination.

Da drengen var 2 måneder gammel modtog han sin første dosis hexavalent kombivaccine difteri-stivkrampe- kighoste-hepatitisB-polio,og hibvaccine (DTaP-HBV-IPV/Hib). De følgende dage var han mere irritabel end sædvanligt og på 7.dagen udviklede han atopisk dermatit. ( allergisk eksem)Forældrene var overbeviste om, at den atopiske dermatit var opstået som følge af vaccinationen og at kommende vaccinationer ville forværre barnets helbredstilstand. De opsøgte en børnelæge, der rådede dem til at udsætte de næste vaccinationer. Det lokale lægecenter foretog standard procedurer i forbindelse med fravalg af vaccination og diskuterede beslutningen med forældrene, der imidlertid fastholdt deres beslutning og forældrene skrev under på at de havde valgt vaccination fra.

Barnet havde på intet tidspunkt egentlige indikationer på bivirkning forårsaget af vaccination, tværtimod er der meget lille sandsynlighed for at atopisk dermatit forårsages af børnevacciner. Den italienske sundhedsstyrelses guide i forbindelse med bivirkninger af vaccination nævner ikke atopisk dermatit som mulig bivirkning i forbindelse med standard børnevacciner.


Case beskrivelse

I juni 2006 kommer drengen til skade på et jerngitter og får en flænge i venstre tommelfinger. Flængen blev tilset og renset af en læge og krævede ikke yderligere behandling. Ifølge de nationale anbefalinger vedrørende sårbehandling og stivkrampe, bør ikke-vaccinerede behandles med stivkrampe immunoglobulin samt stivkrampevaccine. Men da forældrene ikke oplyste om barnets manglende vaccinationer modtog han ingen forebyggende behandling mod stivkrampe. To uger efter at drengen fik flængen, indlægges han pga synkesmerter,muskelstivhed bagoverbøjning med hoved og besvær med at lukke munden op. Efter en kort undersøgelse blev han overflyttet til intensivafdelingen på børnehospitalet i Genova. Under hospitalsindlæggelsen blev der foretaget grundige undersøgelser og disse resulterede i diagnosen stivkrampe. Drengen blev behandlet med human tetanus immunoglobulin, ceftriaxone, metronidazole, midazolam, promazine, magnesium sulphate and phenobarbital.

Efter 15 dage bliver barnet udskrevet uden behov for yderligere behandling. Under og efter hospitalsindlæggelsen påbegyndte man vaccination efter de nationale anbefalinger og der opstod ikke nogen komplikationer.

Det synes usandsynligt at den vaccination drengen havde modtaget 32 måneder før flængen kunne have modvirket stivkrampe i dette tilfælde. Sagen er, at den første vaccination mod stivkrampe giver meget lille eller slet ingen beskyttelse. Først to til fire uger efter anden dosis når antitoxinet op på det minimum af koncentrat, der er nødvendigt (0.01 IU/ml) og først med tredje dosis opnås tilstrækkelig antitoxin koncentration, hvilket er et niveau på et sted ml. 1 og 10 IU/ml.


Kilde:

www.eurosurveillance.org/ew/2007/070621.asp#2
Article 2 : Giovanetti F, Pellegrino A. A case of tetanus in a child whose parents refused immunisation.