Eksperter udtrykker bekymring om HPV-vaccinenDiana Hallundbæk Beckhaug

Eksperter udtrykker bekymring om HPV-vaccinenDiana Hallundbæk Beckhaug

Oversat fra engelsk af Diana Hallundbæk Beckhaug


En gruppe fagfolk ansat i det canadiske sundhedsvæsen udtaler, at der fortsat findes en række ubesvarede spørgsmål i forbindelse med HPV-vaccinen, samt at det ”er for tidligt og kan have utilsigtede negative konsekvenser” at indføre vaccinen i det almindelige canadiske vaccinationsprogram.

Abby Lippman, professor i epidemiologi ved McGill Universitetet, og hendes kolleger har foretaget en gennemgang af den eksisterende litteratur om HPV-vaccinen og herefter sammenfattet deres konklusioner i en artikel i the Canadian Medical Association Journal.1

De kom frem til, at selvom vaccinen synes yderst effektiv ved forebyggelse af infektioner med HPV af typen 16 og 18 (som for tiden menes at forårsage omkring 70 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft), står det alligevel ikke klart, om reduceringen af disse infektioner i det lange løb vil resultere i færre dødsfald som følge af livmoderhalskræft.

De bemærker, at dødstallet for livmoderhalskræft under alle omstændigheder har været faldende i Canada de senere år som følge af større tilførsel af offentlige midler til smear-undersøgelse af befolkningen.

Herudover har man også noteret sig, at der er mange huller i den viden, der findes om vaccinen:
• Det vides ikke, hvor længe vaccinen er effektiv,
• eller om revaccination efter nogle år er nødvendig,
• og der mangler oplysninger, siges det, om effektiviteten af HPV-vaccinen, når den gives samtidig med andre vaccinationer.

Tillige overvejer man, om massevaccination med HPV-vaccinen vil føre til et fald i praktiseringen af sikker sex samt i tilslutningen til celleprøve-undersøgelser.

Endvidere bemærkes det, at relativt få piger i alderen 9–15 år deltog i de kliniske forsøg med HPV-vaccinen Gardasil, og de yngste af dem blev kun fulgt i 18 måneder. Alligevel er piger i netop denne alder den primære målgruppe for massevaccinationerne.

Man konstaterer dernæst, at alle de rapporterede forsøg med HPV-vaccinen, hvad enten det gjaldt Gardasil eller dens potentielle konkurrent Cervarix, var helt eller delvist finansieret af vaccineproducenterne.

Med henvisning til at Gardasil er den dyreste børnevaccine, som er foreslået indlemmet i det nationale vaccinationsprogram (dagsprisen er 404 $ eller ca. 2.020, - DKK for de 3 påkrævede doser), peger forfatterne af artiklen på, at der ikke er foretaget lønsomhedsanalyser med henblik på at afgøre, om det foreliggende vaccinationsprogram vil resultere i færre cancer-dødsfald.

Forfatterne fremlægger nogle generelle anbefalinger for udviklingen af et HPV- massevaccinationsprogram. Herudover opfordrer de regeringen til at forsyne befolkningen med faktuel viden om livmoderhalskræft, HPV-infektioner og HPV-vaccinationer samt støtte objektiv forskning i bestræbelserne på at indsamle de i dag manglende oplysninger.

”Det er på tide at stoppe op og reflektere over, hvad vi ved, og hvad vi ikke ved, samt lave en plan bygget på solid og pålidelig dokumentation, som vi alle kan få gavn af”, skriver forfatterne af artiklen.
”Den enkelte pige og kvinde kan ligesom politikerne kun foretage et reelt informeret valg mht. vaccination, hvis hun er i besiddelse af alle oplysninger, og som det ser ud i dag, er der flere spørgsmål end svar.”