Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter på danske arbejdspladser

Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter på danske arbejdspladser

Mette Skott - Ingen reflektion i sundhedsdokumenter over hvorvidt tilbuddet om influenzavaccination er et gode.


Et tilbud til læger og sygeplejersker på Odense Universitetshospital om at lade sig influenzavaccinere udløste en heftig debat blandt de ansatte på en afdeling om, hvorvidt det i det hele taget er noget arbejdspladsen skal bestemme.

Diskussionerne viste så stor uenighed, at sygeplejerske og cand.scient.san. Mette Skott endte med at skrive speciale om netop denne form for magtudøvelse. Afhandlingen kom til at handle om sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladsen belyst ud fra et magtperspektiv. Mette Skott fokuserer på, hvordan folk opfatter tilbuddet om influenzavaccination på arbejdspladsen.

For hvis skyld skal man egentlig influenzavaccineres, for ens egen, for sygehusets eller for patienternes, spørger Mette Skott.

Hun havde kontakt med en stor revisionsvirksomhed i forbindelse med indsamlingen af materiale til sin afhandling. På den arbejdsplads lå der store lister fremme, så det var meget tydeligt, hvem der valgte influenzavaccination til eller fra.

- Man kan se på influenzavaccination enten som et gode og som udtryk for omsorg, eller man kan se dem som en måde at fremme bestemte værdier og måder at tænke sundhed på, siger Mette Skott.

Hun søgte svar på, hvorfor arbejdsgiveren blander sig i, om man skal influenzavaccineres. Mette Skott analyserede bl.a. talrige sundhedsdokumenter.

– I de dokumenter er der en hel bestemt opfattelse af sundhed, og det afspejler sig tydeligt i det skriftlige materiale, at man appellerer til folks ønsker om at få et rigt liv, se godt ud etc. - Man appellerer til, at folk er ansvarlige og fornuftige, og man pirker lidt til deres skyldfølelse og skamfølelse. Det er helt centralt, at man ønsker at skabe holdningsændringer, men ingen steder i disse dokumenter, der har arbejdspladsens betydning for sundheden som fokus, er der en kritisk refleksion over, om det er et gode. Heller ikke i Sundhedsstyrelsens dokumenter. Udgangspunktet er, at influenzavaccination og andre sundhedstiltag på arbejdspladsen er et gode, siger Mette Skott.