Influenzavaccination som frynsegode? Læs denne artikel først!

Influenzavaccination som frynsegode? Læs denne artikel først!

Af Else Jensen


I netop denne tid vil mange medarbejdere på deres arbejdsplads blive tilbudt en "gratis" influenzavaccination. Foreningen har i tidens løb fået en del henvendelser om, hvordan en influenzavaccination foruden at beskytte mod influenza, hos uheldige har ødelagt deres helbred, og det er endt med fyringer, økonomiske problemer og livslange helbredsproblemer.

Nedenfor bringer vi korte resumer af disse personers helbredsproblemer efter vaccinen. Som det kan ses af beskrivelserne, har de fået andre problemer oveni. Det har nemlig vist sig, at meget få læger har genkendt deres problemer som følger af vaccinen. Det betyder i det lange løb, at de kan kigge langt i vejviseren efter den erstatning, som de ville være berettiget til, men også at de må gå resten af deres liv uden en egentlig årsag (diagnose), hvilket også betyder, at det er så som så med behandlingstilbud. Desværre ved man ikke på forhånd, hvem der ikke kan tåle vaccinerne.

Cases indberettet til VaccinationsForum om sygdom opstået i direkte forbindelse med influenzavaccination


Case 1: Fik vaccinen Influvac i 1999. Vaccineret på opfordring fra arbejdsplads.
* næste dag voldsomt hævet, ildrød, brændte, smerter, kløe. Vagtlæge sagde allergisk reaktion.

* efter en uge følte sig dårligt tilpas , voldsom træthed, måtte gå i seng efter arbejde, deprimeret, tabte sexlyst.

* Hovedpine, nakkesmerter, især ved hoveddrejning fra side til side.

* Kronisk røde øjne, øjenbetændelse, smerter inde bag øjne, synet tåget og sløret.

* Smerter forskellige steder: i brystet, i tæerne, i hænderne. Kramper i tæerne.

* Derefter plaget af infektioner, koncentrationsbesvær, hukommelsessvigt.

* Vægttab på 7 kg i den akutte fase. Sygemeldt i flere omgange.

* Blev fyret fra den kommune, der havde opfordret hende til vaccinen.

* Været hos neurolog og intern mediciner. Ikke fundet noget.

* Alternativ behandling i flere år. Melissa-kviksølvtest viste positiv. I dag rask.


Case 2: Fik vaccinen Influvac i 1999 på opfordring fra arbejdsplads.
* Dagen efter og i ca. 1-2 mdr. konstant kraftig hovedpine, overfølsomhed overfor lys og lyd, sengeliggende i lang tid.

* Immunforsvar svækket efter vaccinen. Konstante hals- og maveinfektioner.

* Ekstrem træthed.

* Læger mistanke om migræne og henvist til hovedpineklinikken.

* Madlede og kvalme, synkesmerter, vægttab 5 kg.

* Hukommelses og koncentrationsbesvær, søvnproblemer, smerter og stivhed i nakken.

* Genoptager dog arbejde efter ca. 2 måneder.

* Ca. 9 mdr. efter forværret tilstand med nye voldsomme hovedpineanfald, svimmelhedsanfald, brummende høj lyd i indre øre og periodevis anfald af tinnitus, mistanke om blodprop i hjernestamme.

* Opsagt fra sit arbejde, afslag på både pension og erstatning i patientforsikring.

* Diverse undersøgelser inklusiv MR-scanning normal. Dog nystagmus. Spect-scanning 2005 afslører nedsat blodgennemstrømning i hjernen.

* Speciallæge diagnose i 2005: Post-encephalitisk syndrom (mén af hjernebetændelse) Kronisk træthedssyndrom.

* I dag er situationen uforandret og kronisk. Invaliderende træthed og udmattelse. Meget nakkestiv samt stivhed og trækken af musklerne i højre side af hovedet. Smerter trækker ud i højre skulder og arm. Fysioterapeutisk behandling uden effekt.

* Genoptaget i lægemiddelskadeankenævnet: Afslag.


Case 3: Vaccineret i 2001 med Influvac på opfordring fra arbejdsplads.
* I dagene efter influenzalignende symptomer, stærk hovedpine, som syle igennem hoved ved højre øre, dybt inde i hovedet, svært ved at holde hovedet, kraftløs, tomt blik, stor træthed, Hovedpine varer en måned.. Sengeliggende lang tid.

* Synkebesvær, stemmeproblemer, ondt mellem ribben, besvær med at trække vejret ind, metalsmag, smerter i højre overarm og nakke, problemer med stram halsmuskel, smerter i nakke, ondt bag højre øje, kan ikke ligge på højre side af hovedet, søvnproblemer.

* Fordøjelsesproblemer. Tabte 7 kg i akutte fase.

* Er hos egen læge flere gange og neurolog i den akutte fase uden diagnose. Anden neurolog konsulteret flere år senere udtaler, at der "sikkert har været tale om en akut hjernebetændelse efter vaccinen" Ingen undersøgelser af hjernen i den akutte fase Ingen diagnose p.t. (4 år siden). Har det stadig dårligt. Mange af de ovennævnte problemer er der stadig til stor gene for daglig funktions niveau. Går stadig på arbejde.


Case 4: Vaccineret med Influvac og pneumococvaccine.

* 2 dage efter influenza-lign. symptomer, 38.5 C° feber. Om aftenen meget kraftige smæld og ligesom syle, der borer sig ind i højre side af hovedet. Kort tid efter meget kraftig hovedpine.

* Kraftige smerter hele natten. Men tager på arbejde. Køres dog derfra med Falck til hospitalet.

* Skadestuen: Læge mener, hun har en infektion (antibiotika) Hendes mand spørger, om ikke hovedet kan undersøges, men det bliver fuldstændigt afvist.

* Dagen efter hos egen læge, da tilstanden er endnu værre. Kraftig hovedpine konstant, kan ikke sove for smerter, har styringssvigt af arme og ben. Egen læge siger, at det er for tidligt at undersøge hende nærmere. Skal hjem og ligge, og så skal de tales ved om nogle dage.

* 2 dage efter er intet forandret, bliver meget bange,- er hos sin egen læge igen. Han tilbyder nu at tage nogle blodprøver. Han er chokeret over hendes tilstand og siger, at han fremover kun vil vaccinere patienter, der insisterer på det.

* En uge efter går det ikke bedre. Kontakter vagtlæge, der siger, at det er en alvorlig vaccinekomplikation, og at hun skal indlægges Undrer sig over, at det ikke er sket før.

* Undersøgelser som CT-scanning, MR-scanning, rygmarvsprøve er alle normale Den første neurolog der undersøger hende siger næsten direkte til hende, at hun simulerer.

* Bliver udskrevet et par dage efter, fordi undersøgelserne ikke viser noget, (de mener ikke, at der er tale om polyneuritis eller hjernerygmarvsbetændelse, - de eneste sygdomme de mener, man kan få af vaccinen). Bliver udskrevet med store doser smertestillende medicin og uden en egentlig diagnose.

* Den næste tid er et mareridt. Er konstant sengeliggende med konstant hovedpine, der ikke er påvirkelig af smertestillende. Nu også hukommelsesproblemer og overfølsomhed overfor støj.

* Kontakter egen læge igen som vil kontakte afd. Der siger man, at man ikke kan gøre mere for hende. Efter meget pres fra lægen bliver vedkommende dog indlagt igen.

* Stadig ingen på hospitalet kommer diagnose og behandling nærmere og p.t. udskrives så at sige overladt til sig selv.

* De følgende måneder til 3 neurologer. Ingen kan stille en diagnose, og ingen kan foreslå en behandling.

* Bliver fyret fra sit arbejde.

* 10 måneder efter stadig lige så dårlig. Lider af hovedpine, hukommelses- og koncentrationsproblemer, smerter i hoved, arme og ben, meget dårlig balance, udmattelse. Der er tilstødt problemer med åndedræt. Ny neurolog, - ny diagnose :Post-encephalitisk syndrom (mén efter hjernebetændelse).


Case 5: Vaccineret med influenzavaccinen Vaxigrip i november 1996.

* Et par uger efter feberanfald, ondt i brystet, åndedrætsbesvær, hovedpine, svimmel, stor træthed, synsforstyrrelser ,venstre øje går i sort, kvalme, støj- og lyssky, benene svigter. Senere hukommelses- og koncentrationsbesvær.

* Vægttab 8 kg, diarre.

* Undersøgt af neurolog: Ikke holdepunkter for neurologisk lidelse ”Alt fundet normalt”.

* MR-scanning i 1998 (altså ca. 1 år efter) viser spredte, millimeter store læsioner i hjernens hvide substans (foreneligt med ischæmiforandringer) Får samtidig diagnosen kronisk træthedssyndrom.

* Langt senere sovende fornemmelser i benene og flere smerter. Får i oktober 2004 stillet diagnosen: Sensorisk polyneuropati.

* Fået afslag på at få genoptaget sagen i Patientforsikringen selv om neurologer nu efter flere år siger, at hendes nervebetændelse nok er forårsaget af en hjernebetændelse, som opstod dengang.

* Har det svært med stor træthed og mange smerter.

* Er undersøgt for kviksølv: ikke fundet noget (melissatesten).


Hvad står der på indlægssedlerne?
Oplysning fra Influvac-indlægsseddel (Vaxigrips indlægsseddel er med tilsvarende oplysninger. Derfor bringes den ikke).

Bivirkninger fra kliniske undersøgelser:
Sikkerheden af trivalente, inaktiverede influenzavacciner er blevet vurderet i åbne, ukontrollerede undersøgelser, udført i forbindelse med obligatorisk årlig opdatering, inkluderende mindst 50 voksne i alderen 18 - 60 år, og mindst 50 ældre i alderen 60 år og derover. Vaccinens sikkerhed vurderes i de første 3 dage efter vaccinationen. Bivirkninger rapporteret i kliniske forsøg er listet i henhold til hyppighed:
Almindelig (>1/100 , <1/10): Lokalreaktioner: rødme, hævelse, smerte, blodudtrædning, og hård infiltration. Systemiske reaktioner: feber, utilpashed, kulderystelser, træthed, hovedpine, svedeture, myalgi, artralgi. Disse reaktioner forsvinder sædvanligvis i løbet af 1-2 dage uden behandling.

Ved lægemiddelovervågningen efter markedsføringen er følgende bivirkninger yderligere rapporteret Ikke almindelig (>1/1000, <1/100): Generaliserede hudreaktioner omfattende kløe, nældefeber eller uspecifikt udslæt. Sjælden (>1/10000, <1/1000): Neuralgi, paræsthesi, kramper, forbigående trombocytopeni. Allergiske reaktioner, der i sjældne tilfælde har ført til chok, er blevet rapporteret.
Meget sjælden (<1/10000): Vasculitis med forbigående renal påvirkning. Neurologiske forstyrrelser, såsom encefalomyelitis, nervebetændelse og Guillain-Barré syndrom.

En søgning i lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase viser nedennævnte indberetninger.Lægemiddelstyrelsen anfører: Man skal bruge disse oplysninger med forsigtighed, og at de først og fremmest er beregnet til at udpege områder, der skal undersøges videnskabeligt. Databasen kan ikke bruges til at finde oplysninger om, hvilke bivirkninger der er i et lægemiddel, disse skal findes i indlægssedlen.
En bivirkningsrapport behøver altså ikke at betyde, at der er en sammenhæng.

Hos Vaxigrip er indberettet:
Svimmelhed, vasculitis, blodprop i hjernestammen, cerebral trombose, kramper, encephalopati, Facialisparese, Guillain- Barré, neuritis, polyneuropati, transient iskæmisk attack, trigeminusneuralgi, angina pectoris, døvhed (ensidig), øjensmerter, synsforstyrrelser, mavesmerter, kvalme, diarre.

Hos Influvac er indberettet:
afasi, abnorm leverfunktion, anafylaktiske reaktioner, podagra, forhøjet BT, bronchitis, træthed, cerebralvascular disorder, kramper, hjernebetændelse, facialisparese, myelitis transversa, retrobulbær optisk neuritis, nerverodslæsion,nervebetændelse, parastesier, polyneuropati, taleproblemer, besvimelser, apati, konfusion, depression, gastroenteritis, herpes zoster, muskelsvaghed, amnesi, facialispareser, lammelser, vasculitis, angina pectoris, atrieflimren, myocarditis.

Er der en sammenhæng?
Ved at sammenligne symptomerne fra vores beretninger, indlægssedlens oplysninger om bivirkninger, og det der er indberettet til lægemiddelstyrelsen bivirkningsdatabase, ser man ganske interessant en del sammenfaldende ting. Nu mangler vi bare, at der bliver forsket mere i det, med udgangspunkt i de sygdomme der kun er indberettede, men ikke videnskabeligt bevist.

Fælles problemer - bør de til debat?
De oplyser alle, at de på forespørgsel om bivirkninger ved vaccinen fik at vide, at der "stort set ikke var nogle". 
Det er stort set også, hvad man kan se, at myndigheder og "vaccinationsselskaber" melder ud. 
De oplevede alle, da de henvendte sig til egen læge, at han var meget famlende overfor deres sygdom og ikke vidste, hvad der skulle gøres.
De oplevede alle at blive undersøgt af neurolog og fik at vide, at de ikke fejlede noget neurologisk (i første omgang).

- Ingen fik akutte undersøgelser af hjernen.
- På nær een er ingen raske flere år efter.
- Ingen har fået akut behandling.
- Ingen har fået erstatning.

Skal man som bruger af sundhedsvæsnet acceptere sådanne forløb?
Hvad skal der gøres, og hvem har ansvaret for, at der bliver gjort noget?