Hvide blodlegemer medvirker ved den antitumor effekt, som forårsages af mæslingevirus

Hvide blodlegemer medvirker ved den antitumor effekt, som forårsages af mæslingevirus

Refereret af Vita Damsø


Undersøgelsen foreslår injektioner med svækket mæslingevirus som led i kræftbehandlinger.

I forsøg med mus blev der sprøjtet MV direkte ind i kræftvævet, hvilket resulterede i afgørende formindskelse af kræftvævet eller langsommere udvikling sammenlignet med kontrolgruppen.

Injektioner med MV GM-CSF i kræftvæv øgede endnu mere den kræftopløsende effekt.


MV
= svækket mæslingevirus
GM-CSF = Granulocyt Makrofagisk - Coloni Stimulerende Faktor, eller på normaldansk:
En faktor, der stimulerer særlige hvide blodlegemers evne til at "spise" bakterier og andet fremmed væv.


Kilde:
Grote D, Cattaneo R, Fielding AK. Molecular Medicine Programme. Mayo Clinic, Rochester, Minnesota