Vores dejlige sunde lille pige blev MFR-vaccineret og døde

Vores dejlige sunde lille pige blev MFR-vaccineret og døde

The Informed Parent, Issue 26, Late Spring 1999, oversat af Stig Junge


Denne overskrift stod i Daily Mail den 15.03.99 og blev efterfulgt af en beretning om den 14 måneder gamle Emma Jane Gentle, som fik feber og holdt op med at trække vejret 6 timer efter MFR-vaccinationen.

Ifølge avisen "hævdede medicinske eksperter, at der ikke var noget "bevis" på en sammenhæng med MFR-vaccinen." Men forældrene var oprørte over denne udtalelse og er overbeviste om, at MFR-vaccinen var årsagen til dødsfaldet. Senere i artiklen beskrives hændelsesforløbet omkring Emmas død.

"Mrs. Gentle fra Plymouth husker den eftermiddag i september sidste år, da Emma blev vaccineret i deres læges konsultation.

"Klokken var 16.30 og efter at hun var vaccineret, begyndte hun at jamre sig" siger hun. "Klokken 18 begyndte hun at få feber så jeg gav hende noget Calpol og lagde hende i seng. Hun var rastløs så jeg tændte baby-alarmen og gik nedenunder"

"Så faldt hun i søvn og jeg blev beroliget ved at høre hende ånde temmelig kraftigt. Men pludselig kort før kl. 22 hørte jeg hende lave en underlig gurglende lyd og derefter blev babyalarmen stille. Jeg skyndte mig ovenpå og fandt hende liggende fuldstændig stille med øjnene vidt åbne uden at trække vejret. Jeg tog hendes slappe krop i mine arme og løb nedenunder. Da jeg lagde hende på sofaen for at forsøge at genoplive hende, vidste jeg, at hun var død.

Dette syn vil forfølge mig resten af livet" .…. Ligsynsmanden Nigel Meadows sagde, at han ikke var i stand til at fastslå dødsårsagen fordi de genoplivningsforsøg, der var foretaget på hospitalet så ud til at have ødelagt afgørende bevismateriale."

Artiklen fortsætter, "Dr. Elizabeth Miller, en neurolog ved Dept. Of Communicable Diseases, Public Health Laboratory, sagde ved høringen, at dødsfaldet var tilfældigt sammenfaldende med vaccinen og ikke forårsaget af denne. Hun hævdede, at feberen ikke ville være steget før fem eller seks dage senere, hvis den havde haft sammenhæng med MFR-vaccinen."

Naturligvis afsluttes artiklen med at en talsmand fra sundhedsmyndighederne forsikrer om, at eftersom der ikke var bevis for en sammenhæng med MFR-vaccinen, ville det være uheldigt, "hvis forældre blev urolige uden grund."

Redaktøren af The Informed Parent kommenterer: Jeg er rystet over, at højt uddannede læger tilsyneladende ikke er bekendt med anafylakse (en allergisk reaktion). Et anafylaktisk chok er en ekstrem og generel allergisk reaktion, hvor frigivelsen af store mængder histamin medfører hævelser, sammensnøring af bronkerne, hjertesvigt og nogen gange døden. Der er ingen tvivl om, at hvis lille Emma var død umiddelbart efter at have fået mæslinger, ville mæslingerne have været årsag til hendes død.

Hvorfor får forældre at vide, at deres børn kan få feber i de første dage efter vaccination, når Dr Miller citeres for at sige, at det ville have taget fem til seks dage?

En nylig annonce for mæslingevaccinen fra Merck, som stod i bladet "Parents" (USA) fastslår følgende:

"Mulige bivirkninger: Der er mulighed for bivirkninger fra MFR-vaccinen … Der kan lejlighedsvis forekomme høj feber (103 F). I meget sjældne tilfælde er der rapporteret om mere alvorlige reaktioner i forbindelse med at vaccinen gives, såsom allergisk reaktion, hævelser, kramper, problemer med øjnene, komplicerede hudproblemer, unormale blodværdier, årebetændelse, midlertidige eller permanente muskellammelser og tab af følesansen, og hjernebetændelse, som kan resultere i blivende hjerneskade eller endog døden. Deres læge kan informere dem om andre mulige bivirkninger som er rapporteret efter MFR-vaccination."