Overvågningen af vaccineskader skal bedres på Fyn

Overvågningen af vaccineskader skal bedres på Fyn

Embedslæge på Fyn, Kirsten Kronborg samarbejder med Sundhedsstyrelsen om at udarbejde et sæt retningslinier for at sikre, at læger indberetter alle neurologiske skader og bivirkninger ved vaccinationer. Speciallæge i almen medicin Gunner Ødum mener dog, at definitionen på hvilke vaccinationsbivirkninger, læger bør anmelde, bør være meget mere rummelig. Immunsystemet er udsat for en belastning med de kemiske stoffer, som vaccinen indeholder og kan potentielt være medvirkende til alt. Eksempelvis nævner han, at sukkersyge og leddegigt ses hos børn på helt ned til et år, det så man ikke for 10-15 år siden.

Men udviklingshæmning, psykisk sygdom hos børn, vuggedød og børn med ørelidelser, kronisk forkølede og astmatisk bronkitis og høfeber kan mistænkes, når der har været en reaktion med tidsmæssigt sammenfald med vaccination, siger Gunner Ødum. I perioden 1990-1998 har der til Statens Serum Institut været anmeldt syv dødsfald kort efter kighostevaccinationen, som er vurderet som vuggedød og siden 1987 fire dødsfald kort efter MFR-vaccination, hvor dødsårsagen er fundet at være infektioner

Else Jensen, formand for Vaccinationsforum, er enig i, at retningslinierne er for uklare. Principielt skal lægerne indberette alt, hvad der optræder af sygdomme, som de ikke kan finde nogen anden årsag til, op til en måned efter vaccinationen. Derefter skal bivirkningsnævnet tage stilling til, om de synes, det skyldes vaccinen, men mange læger afgør selv sagen på forhånd og undlader at indberette alene på mistanken, siger Else Jensen. Det er vigtigt, at alt indberettes. Det er vores erfaring, at børn, med en mindre hjernebetændelse, som ikke er blevet undersøgt kort efter vaccinationen, ved senfølger kan få problemer med at få erstatning og den fornødne hjælp til støtte og optræning, hvis ikke der er blevet stillet en diagnose i tide, siger Else Jensen, der tidligere har indsendt et oplæg om problemerne til Kirsten Kronborg.


Kilder:
Dagens Medicin den 12.10.2000
Jyllandsposten den 27.09. og den 15.10.2000