Mysteriet om inficerede poliovacciner: Skaber de kræft eller ej?

Mysteriet om inficerede poliovacciner: Skaber de kræft eller ej?

Af Mette-Lone Albrechtsen, journalist


I det tyske ugemagasin Spiegel (8,99) læste jeg for nylig en kort artikel, hvis overskrift lød "Alarmen slukket". Underrubrikken lyder "Millionvis af børn blev inficeret med en abevirus i forbindelse med poliovaccination. Nu er denne virus mistænkt for at udløse kræft". Den opmærksomme læser har allerede nu opdaget, at den tyske journalist ikke har kunnet blive enig med sig selv om, hvorvidt der er et problem eller ej. Dette dilemma løses ikke i selve artiklen, den er for uklar. Derfor nok om den.

Det interessante er, at diskussionen overhovedet nævnes i Spiegel, for den er over 40 år gammel og desværre ukendt for de fleste. Grunden til, at den tyske journalist tager emnet op, er en artikel af den amerikanske virolog Janet Butel, som i "Journal of the National Cancer Institute" gennemgår alle hidtige studier over SV-40, som den lille mikrobe kaldes. S for simian (abe) V for virus og 40 fordi man havde opdaget 39 andre SV’er før.

Poliovacciner, både Salk (i sprøjten, døde virus) og Sabin (i sukkeret, levende virus), er fremstillet på abevæv. Hvis disse aber er inficeret, kan det være svært at få rene vacciner, bl.a. fordi man ikke kun kan rense ud i det, man kender.

I perioden 1955-61 blev 98 mill. mennesker udsat for poliovacciner, som var fremstillet på aber, som bar SV-40. Det var ikke noget, der gjorde aberne syge, men forsøg allerede i slutningen af 50’erne tydede på, at SV-40 i mennesker kunne bane vej for kræft. I 90’erne er der fundet SV-40 i kræftsvulster, og ingen er helt klar over, hvad det betyder.

Det er sådan set også det, der står i Spiegel.

Moralen er endnu en gang, at vaccinationsteknologien altid er behæftet med usikkerhed jævnfør den sætning man møder så ofte, når man sætter sig ind i stoffet, nemlig: "Vi bliver hele tiden dygtigere" og "Ny og bedre vaccine på markedet - mere sikker end den foregående." Det skete sidst i Danmark 1.1.1997, da den nye kighostevaccine blev indført i det danske vaccinationsprogram.


Kræft og AIDS

Da jeg for fire år siden var i gang med at skrive en bog om vacciner, var jeg i øvrigt meget optaget af problematikken med inficerede vacciner, fordi det forekom mig indlysende, at det var umuligt at vide, hvad der egentlig var i injektionsvædsken, da man kun kan screene for noget, som man ved, er der. Vacciner dyrket på dyrevæv med det formål at viderebringe smitstoffer måtte nemt kunne indholde mange uønskede ting. Jeg havde meget svært ved at finde frem til oplysninger, men kom igennem til en læge på Statens Seruminstitut. Denne læge mente ikke, det var et stort problem med de inficerede vacciner. Mere blev der ikke sagt om det. En halv time senere, da jeg forhørte mig om den meget lovende teknologi omkring genmanipulerede vacciner, fik jeg til gengæld at vide, at det var fremtiden, bl.a. fordi man her undgik inficerede vacciner, da man jo var helt klar over, hvad de genmanipulerede indeholdt.

Jeg vil i denne forbindelse gerne henlede opmærksomheden på, at den amerikanske forening National Vaccine Information Center har udgivet en Polio Vaccine Contamination Information Packet. Det følgende er en oversættelse af indledningen til dette materiale:

"Spørgsmålene omkring poliovacciner inficeret med abevirus og deres inflydelse på menneskers helbred, især på udviklingen af kroniske immun- og neurologiske defekter, er spørgsmål, som er ubesvaret nu mere end 40 år efter, at den oprindelige inficering fandt sted. For nylig er der kommet undersøgelser frem, der tyder på, at der er en forbindelse mellem abevirus fundet i mennesker og kræft og andre kroniske sygdomme. " Teksten fortsætter med at slå fast, at selve inficeringen er en kendsgerning, det som i dag diskuteres er, hvor længe den har varet, og om den varer endnu, da det er umuligt at vide, hvad vacciner fremstillet på dyrevæv indeholder. De amerikanske myndigheder siger, at der screenes for SV40 - og hvad de danske siger, det kunne jeg ikke få oplyst.

"Det største spørgsmål, som skal besvares så hurtigt som muligt er, hvorvidt de urene poliovacciner tillod en overførsel af abevirus, som senere er blevet til en abe-menneskevirushybrid ved navn HIV 1," siger den amerikanske forening videre.

Der findes et meget interessant, lille værk af Louis Pascal, University og Wollongong, Australien: "What happens when science goes bad. The corruption of science and the origin of AIDS." Den handler om en evt. sammenhæng mellem abevirus og hiv. Måske lyder det tosset, men når man betænker, at den officielle historie omkring AIDS opståen er, at en abe bed en mand....er det måske værd at studere, at mange aber blev sprøjtet ind i millionvis af mennesker....

Kan fås gennem foreningen. Det er på engelsk.

NVIC er nu gået på banen med et krav om, at al vaccineproduktion baseret på dyrevæv ophører, fordi konsekvenserne af at indsprøjte såvel artsfremmed protein som uidentificerede mikroorganismer, der er umulige at frarense, er ukendte.


NVIC:
www.909shot.com