Mæslinger i Holland

Mæslinger i Holland

Refereret af Stig Junge


I sidste nyhedsbrev skrev vi om mæslingeepidemien i Holland. Der foreligger nu mere detaljerede oplysninger om epidemien, som vi hermed bringer.


Registrering


Antal registrerede: 2961
Tidligste første sygedag: 15. April 1999
Seneste første sygedag: 26. Januar 2000


Antal mæslingetilfælde pr. kalenderuge opgjort efter vaccinationsstatus


Ikke vaccinerede 2770 (95,3 %)
Vaccinerede 137 (4,7 %)
Vaccinationsstatus ukendt 54 (1,8 %)


Komplikationer

Dødsfald 3 (0,1%)

2 år, underliggende kronisk hjertesygdom med efterfølgende hjertesvigt

3 år, hjertebetændelse

17 år, nyresvigt

Hospitalsindlæggelser, 68 (2,3 %), heraf

Lungebetændelse, 37

Hjernebetændelse, 5

Dehydrering, 7

Høj feber, 4

Åndedrætsbesvær, 3

Alvorlig mellemørebetændelse, 2

Pseudokrup, 2

Andre årsager, 6

To udviklede mæslinger mens de var indlagt af anden årsag

Øvrige komplikationer, lungebetændelse, mellemørebetændelse, andre luftvejssygdomme mm.: 439 (14,8 %)

Ingen komplikationer 2451 (82,8 %)


Forholdsregler

Som reaktion på mæslingeudbruddet i Holland, blev der igangsat en række kontrolforanstaltninger, inklusive 1) opsporing af kontakter til smittede 2) tilbydelse af immunoglobuli lin til følsomme kontakter, 3) advarsel til alle hospitaler om mæslingeudbruddet, 4) anmodning til alle praktiserende læger om at indberette alle mistænkte tilfælde, 5) vaccinationsopfølgningsprogrammer i en række sundhedsinstitutioner, 6) øget medieopmærksomhed om manglende vaccination, og 7) forældre blev tilskyndet til at fuldføre vaccination af deres børn.