Erstatning efter Di-Te-Pol og Hib-vaccinationsskade

Af Dorthe og Steen Høj Jensen


Jonas fik maj 2000 tilkendt erstatning efter vaccinationsskade.

Jonas fik Di-Te-Pol-Hib i januar 1997 en uge senere får han hjernebetændelse, han er meget syg og har mange kramper. Han kommer sig over hjernebetændelsen, men har nu skader i begge sider i de frontale dele af hjernen, han har også en svær behandlelig epilepsi, som konstant har været behandlet med 2-3 præparater, trods den medicinske behandling har Jonas haft mange anfald, også infantile spasmer.

Oktober 1997 går det op for os, at Jonas højst sandsynligt er vaccineskadet, da vi ser en fjernsynsudsendelse der omhandler emnet. Ingen læge har på det tidspunkt nævnt, at dette kunne være årsagen, vi har gentagne gange spurgt, om Jonas fortsat skulle vaccineres, når han havde det så dårligt med mange infektioner og mange epileptiske anfald. Alle var enige om, at han skulle fortsætte.

Vi fik indberettet til lægemiddelstyrelsens Bivirkningsnævn og fik tilbagemeldingen, at en sammenhæng var sandsynlig, og nu har Arbejdsskadestyrelsen så anerkendt Jonas´ skade som en vaccinationsskade. I hele forløbet har alle de læger, vi har været i kontakt med afvist, at der kunne være en sammenhæng mellem vaccination og hjernebetændelse.

I dag er Jonas 4 år, han går i specialbørnehave, hans udvikling er p.t. svarende til en 2-årig. Han får ergo-/fysisk træning samt individuel træning. Vi bruger tegn til at tale, da den sproglige udvikling er meget forsinket.

Vi må lave en meget struktureret hverdag, for at Jonas kan overskue verden. Vi bruger tegn, billeder og ord og hjælper ham fra aktivitet til aktivitet og må konstant støtte og fastholde ham. Jonas er meget impulsstyret, så vi må hjælpe ham ned i mindste detalje for at han kan overskue hverdagen. Hans adfærd kan beskrives som ukoncentreret og letafledelig, han fremtræder som en adfærdsvanskelig og dårligt opdraget dreng.

Ofte er bivirkninger af epilepsimedicin også et stort problem som forringer Jonas' livskvalitet. Livskvalitet er et nøgleord for os, man finder andre værdier, når man har set ens barn være dødssygt, og have det elendigt af bivirkninger fra medicin, når man har set et utal af anfald, og kan se at livskvaliteten er forringet og at den vil blive ved med at være det. Vi gør alt, hvad vi som forældre kan gøre, for at livet trods alt bliver værd at leve.

Jonas´ erstatning kan være med til at "forsøde" hans liv, når han bliver ældre, men det ændrer ikke på livskvaliteten. Vi håber og tror på, at kampen for erstatning, kampen for oplysning og vores belysning af emnet kommer andre til gode.


Vi skylder Vaccinationsforum en stor tak, uden Jer var vi ikke nået så langt. I har virkelig været en stor hjælp. I har bidraget med god energi og en faglig viden og erfaring, som vi ikke er i besiddelse af. TAK.

PS: En del af erstatningen omfatter hjælpemidler, som skal søges i Arbejdsskadestyrelsen. De har dog ikke kunnet leve op til dette, så vi er genstand for en principiel drøftelse og afventer en afgørelse.