AIDS opstået af en forurenet poliovaccine?

Refereret af Tina og Stig Junge


I 1957 til 1960 foretog man forsøg med massevaccinationer mod polio i det centrale Afrika. I 1959 – mindre end halvandet år efter forsøgenes start - tog man blodprøver af nogle mænd i Congo, som har vist sig at være de ældste blodprøver, som bevisligt indeholder HIV-virus. Vaccinationerne og de ældste blodprøver med HIV stammer fra de samme ret afgrænsede områder af Afrika. Lederen af massevaccinationerne med levende poliovacciner (OPV) var Hilary Koprowski fra Wistar Instituttet i Philadelphia.

Forskere ved i dag med sikkerhed, at HIV nedstammer fra si-vira (siv) fra chimpanser af arten Pan troglodyt schweinfurthi, Det store spørgsmål er blot, hvordan dette abevirus er havnet i mennesket og har muteret som HIV-1 og HIV-2?

Ifølge Afrika-korrespondent for BBC Edward Hooper kan en meget sandsynlig forklaring være, at de poliovacciner, der blev brugt til massevaccination, allerede i fremstillingen af disse var forurenet, idet de indeholdt væv fra abenyre, der indeholdt dette virus. Hooper har undersøgt de abebesætninger, som Koprowski havde etableret i Congo i 1957 og har fundet, at der rent faktisk blev sendt abenyrer til USA. Koprowski nægter at have brugt abenyrer til vaccinedyrkning, men flere af Koprowskis gamle kolleger siger det modsatte.

Umiddelbart efter massevaccinationerne fandt Koprowskis konkurrent Albert Sabin nogle uidentificerede fremmede vira i Koprowskis polio-sukkerknald. Ved at undersøge mutationer i HIV har forskere kunnet spore sig frem til, at HIV begyndte at udvikle sig i mennesket i 1950´erne. I de tidligere 60´ere fandt man så også den såkaldte SV-40 abevirus, (identificeret i 1985), som øjensynligt var blevet slugt af millioner af mennesker. SV-40 vira findes i bestemte former for lungekræft, når patienten også har været udsat for asbest.

Sydafrikanerne Jennifer Alexander og Mike Lecatsas kom frem med hypotesen om sammenhængen mellem poliovaccinen og HIV allerede i de sene 80´ere. I 1987 fremlagde Louis Pascal et ganske fyldestgørende billede af situationen, men fagbladene nægtede at udgive hans artikel, indtil det til sidst lykkedes ham i 1991. En journalist ved navn Tom Curtis blev senere sagsøgt af Koprowski for at skrive om emnet og sagen blev henlagt i flere år. Hooper gennemhuller den argumentation, der siden er blevet ført, med grundigt bevismateriale.

Wistar instituttet er stadig i besiddelse af eksemplarer af Koprowskis gamle vaccine fra 1957-60, men har været tavse om sagen, og har først for nylig indvilliget i at få vaccinerne undersøgt af to uafhængige laboratorier.

Edward Hooper har fremlagt resultaterne af sine undersøgelser I bogen "The River", som udkom I 1999. Bogen har givet anledning til forskellige reaktioner, blandt andet har Beatrice Hahn og Bette Korber for nylig forsøgt at tilbagevise Hoopers hypotese ved at præsentere resultaterne af omfattende computersimuleringer, der tilsyneladende viser, at HIV skulle være opstået omkring 1930 plus-minus 20 år.

Computersimuleringerne er baseret på to antagelser, som ingen kender rigtigheden af nemlig, at der kun har været tale om 1 smitteoverførsel fra arten Pan troglodytes troglodytes og at HIV ændrer sig med konstant hastighed. Ingen af antagelserne behøver at være rigtige, og hvis de er forkerte, er konklusionen selvfølgelig også forkert, uanset hvor meget computerkraft, der er anvendt ved beregningerne.

Hooper finder det uansvarligt, at man på så tvivlsomt et grundlag kalder hans hypotese for usandsynlig.

Edward Hoopers bog hedder: The River; A Journey Back to the Source of HIV and AIDS. (1.072 sider). Allen Lane, The Penguin Press, 1999.


Kilde:
Information den 27. 12.99 og 7.2.2000.