Kære læger: Spørg til tidligere vaccinekomplikationer og stop i tide!

Børn der har haft en tidligere vaccinekomplikation/skade af een vaccinetype, får ofte endnu en vaccineskade, hvis der fortsættes med vaccination af en anden vaccinetype. Forældrene har ikke mulighed for at vide dette, fordi de af lægen ikke er informeret om risici ved vaccination. Men da de på den anden side har set nogle reaktioner hos barnet i dagene eller ugerne efter den første vaccination, som har bekymret dem - uden at de egentlig har været klare over en sammenhæng - ja så spørger de autoriteterne: Må barnet fortsætte vaccination?

Mange forældre er blevet afvist, hvis de har spurgt lægen, om reaktionen kunne hænge sammen med vaccination. Hvis den første vaccinekomplikation "kun" har medført vagtlægebesøg, så får barnets egen læge ikke besked. Hvis reaktionen har givet anledning til indlæggelse, så har vi set, at den vigtigste oplysning ofte er gået tabt i journaloptagelsen nemlig årsagen vaccination. Den oplysning, der kan have så skæbnesvanger betydning for barnets fremtid.

Ved journaloptagelse plejer man at spørge til den nuværende medicin. Men hvorfor spørger man ikke til, om patienten lige har fået den medicinske behandling: Vaccination? De fleste læger anbefaler forældrene at lade deres børn fortsætte vaccinationsprogrammet helt ukritisk overfor den reaktion, som forældrene fortæller, at deres barn tidligere har haft. Og forældrene følger selvfølgelig autoriteterne, de er jo læger, der alle vil det bedste!

De følgende beretninger giver et indtryk af, hvordan det foregår i praksis. Nogle af disse børn har været indlagt på det samme hospital og to af børnene har faktisk den samme praktiserende læge. Nogle får justeret deres medicin på det samme behandlingssted. Men fælles for disse beretninger er, at ingen af forældrene har fået oplysning om, at deres barn kunne være skadet af en vaccine og at de kunne søge erstatning.

Fire af disse forældrepar, der bor på Fyn, kom tilfældigt i kontakt med hinanden og fandt tilfældigvis ud af, at der måske kunne være en sammenhæng med vaccination, da de fortalte beretningerne til hinanden. Nu har de stiftet en Fynsgruppe og har senere fået kontakt med Vaccinationsforum. De fleste havde ikke fået hjælp til at anmelde deres sag til Bivirkningsnævnet eller Arbejdsskadestyrelsen, hvorfor dette først er sket eller er ved at ske efter at Vaccinationsforum er kommet ind i billedet.

De stiller derfor spørgsmålstegn ved effektiviteten af overvågningen af vaccinationskomplikationer og undrer sig over, hvor mange af deres slags, der findes rundt omkring i hele landet, som heller ikke indgår i de officielle tal?

Der kan e-mailes til Fynsgruppen på: chj@post1.dknet.dk