Hvem sover - og gør det noget?

Hvem sover - og gør det noget?

Af Mette-Lone Albrechtsen


I år udkom et nyt Medicinsk Compendium. Det er en lærebog for medicinstuderende og en grundbog for læger. Den udgives af Nyt Nordisk Forlag og koster 4.000 kr.

Kapitlet om vacciner er beskedent og lidet informativt. Via det vil ingen lægestuderende blive dygtig til at se en vaccinekomplikation. Det aftrykte skema over det danske vaccinationsprogram er helt forkert. Det er ganske simpelt det gamle, som er genoptrykt. Redaktør Erik Nørrested har efter telefonisk henvendelse lovet at undersøge sagen. Af gode grunde havde han naturligvis svært ved at tro, at der kunne forekomme en sådan fejl. Men den er der. Det bliver spændende at se, hvordan forlaget vil tackle den situation.

Det mest interessante er, at den, som har haft ansvaret for det kapitel, ikke kan være særlig interesseret i eller a jour med vacciner. Det fortæller (igen) hvor lidt bevågenhed emnet har: Vacciner er der, og vi bruger dem, og det behøver ingen, ej heller lægerne, bekymre sig så meget om.....