Forrygende salg af influenzavaccine

Refereret af Tina Junge


"Stor risiko for influenzaepidemi" lyder overskriften på en artikel i Søndagsavisen. "Ifølge seruminstituttet er der god grund til at sikre sig. Statistisk set er syv af 10 år epidemi-år. Og da der senest var influenzaepidemi i Danmark i 1995, bør danskerne være på vagt". Overlæge ved Seruminstituttet Claus Bro Jørgensen vil råde alle, især folk med kroniske hjerte- og lungesygdomme samt danskere over 65 år, til at blive vaccineret. Han siger, at i løbet af de fire uger en epidemi normalt varer "er vi oppe på godt 1.000 flere dødsfald end normalt i risikogruppen". Og afslutningsvis siger han, at "det er ved at være sidste chance for at sikre sig med vaccination." (Søndagsavisen 01.11.98).

Den nuværende influenzavaccine "giver almindeligvis 60-80 procents beskyttelse. Hos personer under 60 år dog formentlig kun omkring 50 procent. Så der er langt fra tale om en total beskyttelse" forlyder det i en artikel i Ingeniøren. Derimod har en ny influenzavaccinespray vist sig at give god beskyttelse, men de amerikanske myndigheder har endnu ikke fået tilladelse til at sende den på markedet. I denne artikel anslås influenza at ramme 10-20 procent af befolkningen hver 2.-3. år. Få gange i hvert århundrede sker der pludselig meget voldsomme forandringer i virus og der kan så opstå panepidemier, som ved f.eks. spansk syge i 1918-19. "Ifølge statistikken varer det ikke længe, før et dødeligt influenzavirus igen vil hærge. Spørgmålet er blot, hvornår det sker: Måske om 1 år - måske om 20 år?" skriver videnskabsjournalist Jerk W. Langer og fortsætter: "Frygten lurer for en gentagelse af den spanske syge i 1918, der er blevet kaldt den værste naturkatastrofe i menneskets historie, og dræbte 20-40 millioner mennesker .." (Ingeniøren Nr. 42, 16.10.98).

Firmaet Danske Lægers Vaccinations-Service tager rundt til 28 sjællandske kommuner og tilbyder at vaccinere ældre mod influenza. Arrangementet sker i samarbejde med Ældre Sagen. Vaccinationslægerne kan vaccinere for det halve af, hvad det normalt koster hos den praktiserende læge. Praktiserende læge Allan Jensen fra Jægerspris Lægecenter mener, at det er politikerne, der har ansvaret for prisforskellen. Han udtrykker bekymring over, at vaccinationslægerne bare kommer susende uden at kunne vurdere patienterne før og efter en vaccination. "Hvor henvender patienten sig, hvis de senere på vaccinationsdagen eller dagen efter får et lille rødt mærke?" siger han. Men læge Jan Sørensen, der er en af vaccinationslægerne spørger forinden vaccinationen de ældre, om de kan tale æg. For "kan man ikke tåle æg, kan man ikke tåle vaccinen, forklarer han". (Frederiksborg Amts Avis den 08.10. og 09.10.98).

I TV har man set flere indslag med dette firmas vaccinationsmetoder, det går forrygende hurtigt og det er en noget kritisabel fremgangsmåde, dels skal lægen også udspørge, om de ældre er allergiske overfor den kviksølv og formalin, som er i vaccinen, dels skal de udspørges, om tidligere alvorligere reaktioner på vaccinen, sidst men ikke mindst, skal de have de alvorlige bivirkninger, som nervebetændelse, lammelser og hjernebetændelse at vide.

Sundhedsstyrelsen opfordrer nu alle over 65 år til at lade sig vaccinere mod influenza. Tidligere var opfordringen kun rettet til ældre med hjerte- og lungesygdomme. Selvom målgruppen i år er udvidet fra 300.000 til 800.000 regner Seruminstituttet ikke med, at der vil blive mangel på vaccine. (Dagens Medicin 08.10.98).

En placebokontrollerede undersøgelse hos personer over 65 år viste dog en noget lavere beskyttelsesgrad på omkring 50 procent. (EPI-NYT 40, 98.)

Hvis du vil vide mere om virkninger og bivirkninger af influenzavaccinen, bestil da vores rapport i sekretariatet