Epilepsi som følge af vaccination

Epilepsi som følge af vaccination

Af Tina Junge og Else Jensen


Epilepsi forårsaget af vaccination er et tema, der ikke bliver talt om. Forældre får ikke at vide om, at der kan være en risiko, eller at de - hvis skaden er sket - kan søge erstatning. Det er det indtryk foreningen Vaccinationsforum har fået på baggrund af mange henvendelser fra forældre, hvis børn har fået varige mén af vaccinen.

Vaccinationsforum blev stiftet, fordi mange forældre var utilfredse med, at de ikke fik ordentlig information om blandt andet vaccinekomplikationer. Den information der er tilgængelig om emnet, findes stort set kun i udenlandsk lægefaglig litteratur. Siden november 1996 har foreningen fået omkring 70 - 80 henvendelser fra forældre, der mener, at deres børn har fået en vaccinekomplikation eller en varig skade. En del af disse henvendelser omhandler epilepsi.

Nogle børn udvikler efter vaccination kramper, som i nogle tilfælde er feberkramper. Disse kommer derfor kun igen ved høj feber. Men hos en del af de børn, der har haft kramper, har børnene udviklet epilepsi. Kramperne kan i flere tilfælde opstå indenfor det samme døgn, som børnene er blevet vaccineret. Hvis der er tale om abscenser, kan det især hos helt små børn være vanskeligt at opdage, da disse anfald er svære at adskille fra almindelige ukoordinerede bevægelser. Det kan derfor være svært at tidsfæste.

Der er også forældre, der har berettet om kramper af typen infantile spasmer, hvor børnene havde symmetriske spjæt med arme og ben efter vaccinationen. I nogle tilfælde har kramperne været så lette og kortvarige, at de tilsyneladende er forsvundet igen uden behandling. I andre tilfælde har børnene fået behandling, og kramperne er forsvundet igen. Men i nogle tilfælde har krampeanfaldene været starten på en alvorlig hjerneskade.

Udover kramper eller epilepsi beskrives det ofte, at barnets "udvikling gik i stå". Der kan være tale om et midlertidigt fænomen, eller om en varig forsinket udvikling. Typisk nævnes det, at barnets pludren stoppede i flere måneder eller at det ikke mere kunne sige bestemte ord, som det kunne inden vaccination. Der kan også ske motoriske ændringer. Forældre beretter, at barnet igen må have hjælp ved måltiderne, eller at gangen er blevet usikker. Enkelte forældre med børn, der tillige har reageret med andre typiske vaccinesymptomer fortæller, at der blev foretaget en EEG-undersøgelse som viste at EEG så ud som ved epilepsi. Børnene havde dog ikke erkendt epilepsi.

I størstedelen af disse henvendelser er sagen ikke blevet indberettet af en læge eller anmeldt af forældrene. På den måde ser vaccinerne sikrere ud, end de er og ingen kender det reelle omfang af komplikationer og skader. Enkelte sager er anmeldt, og en del er afvist. Men i to tilfælde er det i Arbejdsskadestyrelsen anerkendt, at epilepsi kan opstå som følge af vaccination. I det ene tilfælde er der udbetalt erstatning.

Vi vil opfordre forældre til børn med nyopdaget epilepsi at få noteret i journalen, hvis kramperne første gang opstod i forbindelse med vaccination. Ligeledes vil vi opfordre læger, som arbejder med epilepsibørn at indberette sådanne sager til Arbejdsskadestyrelsen, for at få afgjort, om der er en "rimelig sandsynlighed" for at epilepsien skyldes vaccination. (Det er den grad af bevis, som loven kræver). Disse børn er blevet uskyldige ofre for en medicinsk behandling, de har krav på at få tilkendt erstatning, og det er vel det mindste, man kan tilbyde?

Der har i flere år eksisteret vaccinationsforeninger mange steder i udlandet, og der kommer flere til også i de nordiske lande. Et fællestræk for disse foreninger er ikke spørgsmålet, om man går ind for vaccination eller ej, men derimod spørgsmålet: Hvordan får forældre bedre information?


Artiklen bringes i Epilepsibladet januar 99.