Difteritis i København

Difteritis i København

Der er konstateret difteri hos en 18-årig mand i december måned. Han blev indlagt med slem halsbetændelse med grålige belægninger på mandlerne og hævelse i halsen. Behandlende læge havde mistanke om difteri, hvad podningen også viste, han blev behandlet med difteriantitoksin og antibiotika, han menes at være fuldt vaccineret (men vaccinationspapirerne har formentligt ikke kunnet fremskaffes).

Patientens 23-årige søster var død af halsbetændelse 14 dage før af et sygdomsforløb præget af difterilignende symptomer, hun havde fået påvist hæmolytiske streptokokker gruppe A ved en hurtig test hos egen læge, men det viste sig ved en blodprøve, taget på hospitalet, at hun havde et højt indhold af difteriantitoksin, som udtryk for infektion.

Det regnes for overvejende sandsynligt, at hun er død af difteri. Moderen har oplyst, at hun ikke var vaccineret mod difteri pga en hjerneskade efter meningitis i 3 måneders alderen. Man kender ikke smittevejen, ingen af dem har været i udlandet. Inkubationstiden regnes normalt for at være 2-5 dage. Imellem disse to tilfælde gik der ca. 3 uger. (EPI-NYT, uge 1, 99).

Difteri smitter ved dråbeinfektion og kræver tæt kontakt. (Difteri er en sygdom, der er sat i forbindelse med dårlig ernæring, dårlig hygiejne og overbefolkede boliger). Som i disse to tilfælde kan man se, at faren er, at det forveksles med halsbetændelse med hæmolytiske streptokokker.

Kun en "rigtig podning" for difteri kan stille diagnosen. De klassiske tegn er synkesmerter, belægninger – de behøver ikke være særligt store. Ved forsøg på at fjerne dem bløder slimhinden. Kirtlerne på halsen er ofte voldsomt hævede. Dødeligheden er 5-10 procent, men afhængigt af, hvor hurtigt behandling igangsættes. (EPI-NYT uge 1, 99).

Man kan godt være rask smittebærer, når man er vaccineret, da vaccination ikke påvirker difteribakterier, men kun opløser de gifte, som de udskiller og som er dem, der er de virkelige skadevoldere. Det sidste enkelttilfælde af difteri sås i 1985.


Seruminstituttet pointerer i pressen, at der ikke er grund til at frygte epidemi. (Berlingske Tidende d. 29.12.98).