“Vi må leve med vaccinemodstanden”

Refereret af Tina Junge


Et enkelt kritisk tv-program kan være nok til, at tilslutningen til vaccinationerne falder markant. Det er hvad overlæge Tove Rønne fra Statens Seruminstitut har erfaret. Når hun siger: “at der skal bruges mange kræfter - især fra de praktiserende lægers side - på at bringe tilslutningen til vaccinationerne mod MFR op over de ca. 95 procent, der kræves for, at sygdommene kan blive udryddet”, så røber en sådan udtalelse lidt om den indstilling, man har til det frie vaccinationsvalg.

Tilslutningen for 15-mdrs. vaccination har gennemsnitligt dog ikke været højere end 88 procent i 1994 og 1995. Men i 1996 faldt tallet til 85 procent og de seneste tal fra 1997 viser 84 procent. Hvis man ser på gennemsnittet indenfor det sidste kvartal, så var det helt nede på 80 procent, og det var netop efter den kritiske tv-udsendelse “Et skud i tågen” havde været sendt. I 1993 var der en tilsvarende nedgang efter en tv-udsendelse om børn, der havde fået skader som følge af MFR-vaccinen.

“Desværre kommer vi til at leve med, at der periodisk vil være sådanne tilbageslag. Vaccinationsmodstanden er kommet for at blive” siger Tove Rønne og tilføjer, at de kritiske tv-programmer næppe ville have så markant effekt, hvis ikke der var en klangbund i befolkningen. Det er i høj grad en udviklingsbølge i samfundet, som også kan ses i f.eks.

Tyskland, hvor vaccinationsmodstanden er endnu større. Tove Rønne siger, at den type sygdomme, der blev omtalt i tv-udsendelsen alle fandtes i befolkningen også inden MFR-vaccinen blev indført og at opgaven derfor bliver at undersøge, om antallet af disse sygdomme stiger på grund af vaccinationen eller på grund af andre faktorer. Man vil specielt se på, om det kan være biologiske mekanismer, der spiller ind. Med hensyn til MFR-vaccinen, må det være vigtigst at koncentrere sig om at undersøge de tilstande, der tidligere har været relateret til de tre pågældende vira.

Tove Rønne siger at “fra samfundets side er der en særlig interesse i, at tilslutningen til vaccination er høj”. Hvis man lader sit barn vaccinere, vil beskyttelsen mod de tre sygdomme ikke kun gavne ens eget barn, men det vil også mindske risikoen for naboens barn. Heri ligger muligheden for, at en sygdom kan udryddes.

Og da der nu er en reel chance for at udrydde mæslinger, så mener Tove Rønne, at det er af samfundsmæssig interesse, at det enkelte forældrepar tager imod tilbudet. Hun undlader da heller ikke at gøre opmærksom på den væsentlige sundhedsmæssige gevinst, der er ved at udrydde mæslinger, nemlig at man slipper for de alvorlige komplikationer, der knytter sig til sygdommene, - at fremtidens børn spares for vaccinationen - og at samfundet spares for udgifterne til den.

Men for at nå det mål, man internationalt har sat, om at udrydde mæslinger globalt omkring år 2005 - 2010, så kræves der altså en højere vaccinationstilslutning, end den Danmark kan mønstre i dag!


Kilde:
Ugeskrift for Læger 160/18, 27. april 1998.
Side 2722-2725. Journalist Morten Andersen.