Vaccinationsdebatten i Norge

Vaccinationsdebatten i Norge

Følgende artikel af Øyvind Solum har været bragt i “Alternativt netværk nr. 6, nov./dec. ’97. Oversat af Stig Junge


I en større artikelserie fra 11. - 18. juli 1997 har Per Olav Sørensen i Dagbladet rettet søgelyset mod de almindeligste vacciner, med 2-4 helsider dagligt i over en uge. Serien har vist, at vaccinerne er langt farligere end det hidtil har været offentligt kendt. Mindst ligeså galt er det, at Dagbladet påviser, at sundhedsmyndighederne har fejlinformeret og tilbageholdt det, de har vidst. Dagbladet påviser også, at forsøget på at vildlede forældre og sundhedspersonale fortsatte efter serien.

Fredag den 11. juli slog Dagbladet fast over hele forsiden, at 2.5 millioner nordmænd fik farlig behandling, hvor 10 døde og flere hundrede blev syge. Den farlige vaccine blev brugt længe efter at sygdommen var udryddet i Norge. I perioden 1930 til 1977 døde mindst ti personer af koppevaccinen de fik som spæde. 92 fik hjernehindebetændelse, 700 fik kokopper og mange udviklede grimme sår. Ingen af de ramte har fået erstatning. Tallene er ifølge Dagbladet hentet fra en undersøgelse som Statistisk Sentralbyrå foretog i 1970, men hverken Statens sundhedstilsyn eller Folkehelsa har nogen oversigt over, hvem der døde eller blev skadet. Tallene kan godt have været højere, da tilbagemeldingen fra læger og sygeplejersker på det tidspunkt var endnu dårligere end i dag. Mange eksem-plagede nordmænd fik i perioden 1930-1977 infektioner som følge af vaccinen.


Folkehelsa misinformerede om kræftrisiko

Dagbladet tager også sagen op fra sidste efterår, hvor sundhedsmyndighederne indrømmede, at poliovaccinen som 750.000 nordmænd fik i 50’erne og 60’erne kunne indeholde et kræftfremkaldende virus. Nu viser det sig, at de har kendt til dette i 30 år. Folkehelsa forsøgte i efteråret ’96 at dysse uroen om den forurenede poliovaccine ned, som blev givet i perioden 1956-63. Abeviruset SV 40 fulgte med fordi datidens vacciner blev dyrket på celler fra abenyrer. Den medicinske fagverden har i snart 30 år vidst besked om SV 40-viruset og det evne til at fremkalde kræft. Alligevel svarede afdelingslæge ved Folkehelsas vaccineafdeling til Aftenposten, at “der er ingen grund til bekymring for alle de nordmænd, som blev vaccineret mod polio i de aktuelle år. Her i landet blev der kun benyttet dræbt poliovaccine i de år, hvor producenten ikke havde kontrol med SV 40-viruset.” Nu viser det sig, at det ikke stemmer. SV 40-viruset var specielt netop fordi det overlevede formalinen, som dræbte polioviruset i vaccinen. Dette vidste Folkehelsa, og også ved senere spørgsmål benægtede de først det, de vidste, før de blev tvunget til at indrømme, at de hele tiden har været bekendt med at viruset var kræftfremkaldende.

I 1970 fastslog man i American Journal of Epidemiology, at kvinder som modtog poliovaccinen under graviditeten, havde dobbelt så stor risiko for at få børn, som udviklede en hjernesvulst. En senere undersøelse viste, at kvinder, som blev vaccineret under graviditeten, havde 13 gange større risiko for at få et barn med hjernesvulst end mødre, som ikke havde modtaget poliovaccinen.


Bestillingsforskning

Dagbladet fandt også ud af at norske sundhedsmyndigheder aldrig har foretaget nogen undersøgelser af vacciners bivirkninger eller langtidsvirkninger. De har stort set baseret sig på undersøgelser foretaget af lægemiddelfirmaerne, som har solgt vaccinerne. Hvis nogen forskere begyndte at finde negative resultater om vacciner, er de tilfældigvis også løbet tør for penge så de har måttet afbryde deres undersøgelser…

Dagbladet fortæller også flere historier om helt friske børn, som efter at have fået vacciner bliver alvorligt syge. Før Camilla Enehaug fik trippelvaccinen var hun et friskt barn. Nu har hun epilepsi, cerebral parese og kan ikke gå eller tale. Ann Jeanette Yndestad blev lam, sidder i rullestol og kan ikke tale efter trippelvaccinen. Det var formentlig kighoste-delen af vaccinen, som hun reagerede stærkest på. Nu har hun også fået kræft. Et forskningsprojekt viste at hvert 13. barn, som fik trippel-vaccinen faldt i krampegråd og en ud af 700 fik krampetrækninger. Begge dele kunne føre til hjerneskade. Mere nåede Dr. Larry Baraff ved UCLA Medical Center i Los Angeles ikke at finde ud af, før lægemiddelindustrien stoppede al økonomisk støtte til centeret, så de måtte stoppe forskningen. De norske sundhedsmyndigheder anser stadig lægemiddelindustrinens forskning for at være objektiv.

Trippelvaccinen mod stivkrampe, difteritis og kighoste skal forøvrigt snart skiftes ud med en som sundhedsmyndighederne påstår er sikrere end den gamle. I Sverige er der ifølge VG (22. juli) fuld alarm efter at 18 børn er havnet i en koma-lignende tilstand, hvor de blev helt blege, slappe og umulige at få kontakt med. I tillæg blev der rapporteret en række andre bivirkninger hos langt flere børn. Eventuelle langtidsvirkninger ved man ikke noget om. Alligevel har de norske sundhedsmyndigheder ingen betænkeligheder ved at give vaccinen til 60.000 babyer næste år.


Mæslinger og fåresyge

I 1967 udtalte Statens overlæge for hygiejne, Fredrik Melbye, i et interview med Aftenposten: “Mæslinger er hos os for tiden en gennemgående mild sygdom. Vi synes endnu ikke at vaccinen er tilstrækkelig fri for komplikationer, og vi har ikke godt nok overblik over de langvarige konsekvenser”. To år efter begyndte man alligevel at tage vaccinen i brug. Grunden til dette var de samfundsøkonomiske omkostninger ved at have syge børn hjemme i 10 dage, med to job-aktive forældre.


Penge vigtigere end sundhed

I 1975 sagde afdelingsoverlæge ved Folkehelsa til Aftenposten: “Hidtil har der ikke været grundlag for at vaccinere mod fåresyge i Norge. Her ser vi tværtimod helst at børnene får sygdommen med tanke på de komplikationer, som det kan medføre at få sygdommen i voksenalderen”. Vaccinen blev indført i 1983, som en pakkeløsning sammen med mæslinger og røde hunde og førte til at over 90 % tog vaccinen. Samfundsøkonomien var her tydeligvis vigtigere end befolkningens sundhed.

På trods af, at det efterhånden kommer mere og mere frem, at vaccinerne kan have temmelig mange og uheldige bivirkninger i tillæg til de mere akutte reaktioner, bliver forældre som vælger ikke at vaccinere deres børn ofte mødt med chikane og skræmmepropaganda fra sygeplejersker og læger. Det har også vist sig at være temmelig vanskeligt for forældre med vaccine-skadede børn at blive troet, noget som tit bliver til en stor ekstra-belastning. Alvik og Nøkleby kalder historierne om vaccine-skader for “tilfældige tidsmæssige sammenfald” på trods af, at hundredevis af mennesker har ringet til Dagbladet og fortalt om egne oplevelser, oveni al den anden dokumentation, som Dagbladet har fundet.

Professor Terje Traavik ved Institut for medicinsk biologi ved Universitetet i Tromsø synes at udtalelserne fra Folkehelsa og Helsatilsynet er skræmmende og uacceptable. Han siger videre, at de ikke opretholder et niveau, der fagligt set er højt nok, men kun ser det som deres opgave at undgå panik.

Homøopat Anette Neumann Tingulstad arbejder nu med at danne et netværk, som kan hjælpe vaccineskadede, og fortæller at komplikationer, som opstår mere end 48 timer efter vaccinationen, bliver affejede og at sundhedsmyndighederne lader chancen for at bevise en sammenhæng gå tabt ved at trække tiden ud. Hun fortæller også at “de gange jeg har forsøgt at få oplysninger om vacciners skadevirkninger fra myndighederne, er disse ofte hemmeligtstemplede”.

Udover at mange kan blive syge af viraene i vaccinen, er der også mange som reagerer på kviksølvet, formalinen, aluminiumfosfaten eller dyreproteinerne, som følger med med vaccinerne. Dagfinn Reiersøl, lederen for Forbundet Tenner og Helse, blev forskrækket, da han blev klar over, hvor meget kviksølv vaccinerne indeholder. “Vi har regnet ud, at det svarer til syv amalgamfyldninger hos et voksent menneske. Det er bekymrende og medfører en langvarig eksponering”, siger han til Dagbladet.


Sundhedsmyndighederne tier om sandheden

Efter at Dagbladet i store reportager har vist, at vaccinerne er skyld i en række dødsfald og endnu flere skadede, siger Sundhedsdirektør i Statens helsetilsyn: “I dag ved vi også, at ingen af vaccinerne giver alvorlige komplikationer”. Siden hun dermed udtaler sig mod bedre vidende, siger det sig selv at forældre i Norge i dag ikke længere kan have tiltro til vore sundhedsmyndigheder. Havde de spillet med åbne kort, junne man også have haft en åben diskussion om fordele og ulemper ved vaccinerne. Selv om Dagbladet på lederplads er stærkt kritisk overfor sundhedsmyndighedernes håndtering af vaccinespørgsmålet, og tror at vacciner har flere uheldige sider end man hidtil har vidst, tror eller håber lederskribenten alligevel, at der fortsat er flere fordel end ulemper ved vaccinerne. For mig ser det ikke sådan ud. Sådan som situationen er i dag, tør jeg ikke vaccinere mine børn. Homøopaten George Vithoulkas siger i et interview at vi må frygte, når vacciner også bliver ligeså udbredte i de fattige lande. Da vi sundheden efterhånden bryde fuldstændig sammen, og en total sundhedskatastrofe kan blive en realitet.


Vacciner fører til allergi

Efterhånden er viden om sådanne sammenhænge heldigvis begyndt at komme mere og mere frem. En afrikansk undersøgelse viser, at bedre hygiejne og færre infektioner kan være årsagen til øgningen i allergitilfældene i de senere år (forfatteren henviser til den undersøgelse, der blev omtalt i Nyhedsbrev nr. 2, 1997, red.). Ifølge undersøgelsen løber børn som er vaccineret mod mæslinger, og som derfor ikke har haft sygdommen en betydelig større risiko for at udvikle allergi end ikke-vaccinerede børn, som har haft mæslinger. Ifølge forsker og overlæge Martinus Løvik ved Folkehelsa er der grund til at tro, at dette ikke kun gælder mæslinger, men at også mange andre infektioner kan have samme effekt. Han siger videre: “Forstyrrer vi samspillet for at undgå en infektion, er det ikke helt uventet, at vi efterhånden kan få negative sundhedseffekter på andre områder. Hvad er det vi helst vil undgå - mæslinger eller allergisk sygdom? Skal samfundet vælge, eller er det en ret, som den enkelte har?”


Folkehelsa fortsætter med at vildlede

Den 9. august tager Dagbladet sagen op på ny og påviser at Folkehelsa fortsætter med at misinformere i en intern rapport som havde til hensigt at berolige sundhedspersonale i Norge efter afslutningen af Dagbladets rystende og afslørende vaccineserie. Hanne Nøkleby ved Folkehelsas vaccineafdeling sagde blandt andet at “vi ved at sygdommene ville blusse op igen i løbet af få år, hvis vi holdt op med at vaccinere”, med reference til at der skulle være sket en opblomstring af kighostetilfælde i Sverige da de stoppet med denne vaccinering. Da Dagbladet undersøgte dette nærmere ved at kontakte svenske helsemyndigheder viste det sig at være en ren røverhistorie. I 1979 holdt man op med at vaccinere mod kighoste i Sverige fordi man i den fuldt vaccinerede befolkning alligevel havde 8612 registrede kighostetilfælde i 1978. Gennem 80’erne da man ikke vaccinerede mod kighoste, var antallet af kighostetilfælde i otte af ti år mindre end i det fuldt vaccinerede år 1978. Den omtalte stigning i kighostetilfældene kom altså mens man endnu vaccinerede. Dagbladet viser også at tallene af døde og vaccineskadede som norske sundhedsmyndigheder opererer med er alt for lave. Ifølge amerikanske sundhedsmyndigheder er et måske kun 10 % af alle skader, som bliver indberettet. Alligevel er de norske sundhedsmyndigheder ikke interessede i at indsamle folks egne reaktioner på vaccinerne og påstår, at de har fuldt overblik.

Hver eneste gang nogen går vaccinerne efter i sømmene, viser det sig, at der tilbageholdes information. Det er tydeligt at man frygter, at de fleste forældre ville holde op med at vaccinere deres børn, hvis de virkleig vidste, at vaccinerne ikke giver fuldstændig beskyttelse mod den aktuelle sygdom, samtidig med at de har en række bivirkninger på både kortere og længere sigt. Mange steder, blandt andet i tilknytning til Steiner-børnehaver og -skoler, starter forældre derfor smittekæder for at børnene skal få mulighed for at få de sædvanlige børnesygdomme før det bliver for sent. Også når det gælder de andre vacciner er der stadig flere, som slet og ret ikke vover at være med i sundhedsmyndighedernes gigantiske eksperiment, men vælger hensynet til barnets sundhed og udvikling fremfor tvivlsomme samfundsøkonomiske analyser.

Der findes planer om at oprette et nationalt alternativt informationscenter for vaccine.