Kort nyt

Astma- og Allergi Forbundet gør i Holstebro Dagblad d. 26.01.98 opmærksom på, at specielt små børn får eksem af de kemikalier, der findes i tøj. Blandt nogle af de kemikalier, der bliver nævnt er f.eks. formaldehyd. Den 29.01.98 er der en reaktion i form af et læserbrev med overskriften:


“Mistanke til vacciner”

“Helt fint, at Astma- og Allergiforbundet oplyser om, hvad tøjet er tilsat af diverse kemiske stoffer og tungmetaller, som enten giver eksem eller kløe på huden. Men noget som mange forældre ikke er klar over er, at der også er stor grund til at mistænke indholdsstofferne i vacciner. Vacciner består bl.a. af formaldehyd, kviksølv, aluminiumfosfat, acetone, glycerin og antibiotika. I øvrigt er det substat, de bliver dyrket i fra dyre væv som kaninhjerne, hundenyre, abenyre, kyllinge- eller andeæg eller celler fra aborterede fostre, kalveserum, svine- eller hesteblod.

Så er det, at man spørger sig selv, om det er smart, da videnskaben vel ved, at dyreproteiner skal være nedbrudt til aminosyrer, før de præsenteres i blodet hos mennesker. Hvorfor har mange børn og voksne - enten intolerans eller allergi overfor fødevarer som æg og mælk? Er det fordi vacciner indeholder enten noget fra ko eller høne?
De dyrkede virus eller bakterier, der også indeholder RNA og DNA, kan spredes op og optages af organismens celler. Disse virus kan ligge “sovende” i cellerne i mange år og måske blive aktiveret mange år senere. her kan de udløse autoimmune sygdomme som allergier, gigt, sklerose og sukkersyge. Så husk på, at som en kritisk forbruger af tøj, økologiske varer, rengøringsmidler, kosmetik osv. er denne viden ikke nok, så længe du ikke har sat dig ind i vacciners indhold.
For mit vedkommende gælder om at opbygge immunforsvaret i stedet for at nedbryde det. Mere oplysning og materiale kan fås hos Vaccinationsforum”.

Kilde: Holstebro Dagblad d. 29.01.98 “Mistanke til vacciner” Af Lene Holk Gamskjær.


Tåler astmatikere influenzavaccinen?

En undersøgelse viser, at astmatikere, der får influenzavaccine, midlertidigt får nedsat lungefunktionen. 262 astmatikere fik med to ugers interval dels en influenza-vaccination, og dels en placebo-vaccination. Virkningen heraf vurderedes ved dagligt at måle peak-flow (lungefunktionen). Undersøgelsen viste, at i gruppen med influenzavaccinerede faldt lungefunktionen markant. Lungefunktionens forringelse skete indenfor 72 timer efter vaccination mod influenza. Herefter udelod man patienter, som viste sig at være forkølede på vaccinationstidspunktet, da forkølelse kan forværre astma. Og nu var der ikke den store forskel i tallene mellem influenzavaccinerede og placebovaccinerede. Det konkluderes, at influenza-vaccination muligvis kan nedsætte lungefunktionen hos astmatikere. “Men risikoen for komplikationer er stadig lille i forhold til fordelene ved vaccination.”

Kilde: The Lancet, Vol 351. Janury 31, 1998, s. 326-331 og Dagens Medicin 4, 26.02.98.


“Daglig pille mod allergi”

“Allergi mod husstøvmider lindres ved hver dag at spise en tablet med…husstøvmider, meddeler forskere fra Genova Universitet i Lancet. I to år “vaccinerede” de personer med allergi i næse og øjne med en daglig tablet husstøvmide, som blev lagt på tungen i 1-2 minutter og herefter sunket. En kontrolgruppe fik i stedet placebo. De allergivaccinerede havde herefter signifikant færre symptomer fra næse og øjne, når de blev provokeret med husstøvmide-allergener. Såfremt større kliniske afprøvninger af denne såkaldte perorale immunterapi falder heldigt ud, er tiden måske inde til at erstatte de indsprøjtninger, som anvendes i dag”.

Kilde: Ingeniøren d. 20.03.98, jwl.


“Et stik kan hindre ørepine”

En ny vaccine mod mellemørebetændelse er tæt på at blive godkendt i USA. Vaccinen er i USA afprøvet på 212 babyer af et forskerhold fra University of Maryland Medical Center. En af fordelene vil være, at man indenfor en årrække vil kunne spare samfundet for mellem 20.000 og 30.000 årlige lægebesøg, og det på trods af, at vaccinen er skønnet til at yde beskyttelse i kun ca. halvdelen af tilfældene. Tilsvarende vaccinetyper afprøves i øjeblikket i Finland. På Statens Seruminstitut skønner afdelingslæge Helle Bossen Konradsen, at der vil gå op til fem år, før vaccinen kan tilbydes danske børn. “Det er endnu for tidligt at sige, om den skal indgå i det almindelige vaccinationsprogram”, forlyder det.

Kilde: Berlingske Tidende 09.04.98.