Om vores nyhedsbrev

Introduktionen af vores eget nyhedsbrev skete ud fra et akut behov om at kunne bringe mere stof og flere oplysninger til vores medlemmer end spaltepladsen i Mit Helbred tillader. Derfor blev det første nummer fremstillet i stor hast, hvilket desværre medførte en del fejl, deriblandt nogle irriterende ombrydningsfejl, som vi beklager.

Nyhedsbrevets endelige form er endnu ikke helt fastlagt - som det vil fremgå af dette nummer, har vi for eksempel i dette nummer ændret på layoutet for at gøre nyhedsbrevet mere overskueligt.


Debatindlæg

Som bekendt er foreningen principielt hverken for eller imod vaccination, men arbejder blandt andet for at indsamle og videregive viden og erfaringer om vaccination til forældre og sundhedspersonale.

Af samme grund bringer vi gerne indlæg fra medlemmerne som formidler nye synspunkter eller vigtige erfaringer. Holdningerne i disse indlæg behøver ikke nødvendigvis at deles af Vaccinationsforum, men vi mener, at det er vigtigt, at der er plads til differentierede synspunkter af hensyn til debattens kvalitet. Det vil fremover fremgå af nyhedsbrevet, at de enkelte skribenter selv er ansvarlige for deres indlæg.

Som hovedregel ønsker vi, at bidragsyderne fremstår med deres fulde navn. I særlige tilfælde, kan det accepteres, at et indlæg er anonymiseret, på den betingelse, at Vaccinationsforum kender bidragsyderens fulde identitet.