Hvem er vi?

Hvem er vi?

Vaccinationsforum er en privat og uafhængig forening, hvis formål er at udbrede viden om vaccinationer, samt at støtte vaccineskadede. Foreningen er principielt hverken for eller imod vaccination, men anerkender den enkeltes valg. Vi har som mærkesag, at beslutningen om at indlede vaccination bygger på informeret samtykke.

FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er
1. at fremme indsamling og udbredelse af viden om vacciner, vaccinationsskader og alternativer til vacciner.

2. at fremme forskning vedrørende vaccinationer, vaccinationsskader og alternativer til vaccinationer.

3. at fremme støtten til vaccineskadede.

4. at varetage brugernes rettigheder overfor myndigheder og offentligheden.


Foreningens holdning
Foreningen er principielt hverken for eller imod vaccinationer


Hvad får du ved medlemskab i vores forening
1. Du modtager vores nyhedsbrev i marts, juni september og december april, juli, med aktuel information om det, der rører sig indenfor Vaccinationsområdet. Hvis du selv vil deltage i debatten eller måske har din helt egen historie, som du gerne vil viderebringe i Nyhedsbrevet, er du altid velkommen til at kontakte os.

2. Du kan få rådgivning om f.eks. vacciner og sygdomme og om fordele og ulemper ved at vaccinere eller undlade vaccination ved at kontakte sekretariatet på tlf. 3013 4413 tirsdag og torsdag kl. 10-12 eller sende en email til info@vaccinationsforum.dk

3. Du kan få rådgivning omkring vaccinationsskader, både med hensyn til at få en drøftelse om din eventuelle mistanke om en skade og med at føre sagen i Patientforsikringen og Arbejdsskadestyrelsen (henvendelse sekretariatet som ovenfor anført).

4. Du kan udveksle personlige erfaringer med de lokale netværkspersoner. Du finder telefonnumre/personer i alle nyhedsbreve.

5. Du kan få hjælp til at finde en bedre læge hvis din egen læge behandler dig dårligt og du kan få dine rettigheder omkring vaccination præciseret.

6. Ved indmeldelse får du gratis tilsendt bogen "I Tvivl om Vaccination", der belyser generelle facts omkring vaccinationer og det seneste nummer af nyhedsbrevet.

7. Du kan få adgang til at låne i vores bibliotek med videoer, DVD´er, og CD-Rommer med foredrag og debatter omkring vaccinationer. Se hvilke i vores nyhedsbrev.

8. Du kan få kontakt med personer, der har personlige erfaringer med vaccinationsskade.


Samlet pris for abonnement og medlemskab er 225 kr. om året.
Du modtager velkomstpakke så snart betaling er registreret.

EFVV