Budget 2018

Budget 2018

VaccinationsForumBudget2018
 
Råbalance pr. 01.01.-31.12. 2017
Budget 2018
Indtægter:
 
 
Kontingenter
162.675
155.000
Driftspuljen
180.381
170.000
Aktivitetspuljen
55.000
15.000
Christine og Paul Goos Fond
-
200.000
Hævet opsparing
-
100.000
Foredrag
2.575
2.500
Donation
23.452
20.000
Landsindsamling
3.450
2.000
Salgsmateriale
182
-
 
427.715
664.500
Finansielle indtægter:
 
 
Udbytte værdipapir
5.608
4.000
Renteindtægter
-
-
Indtægter i alt
433.323
668.500
 
 
 
Udgifter:
 
 
Omkostning aktiviteter
 
 
Dokumentar
-
300.000
Pr. Rådgivning, samt kursus for bestyrelsen
19.500
20.000
Nyhedsbreve
64.668
60.000
Informations-materiale
13.962
20.000
Lokalgruppe/medlemsmøder
22.501
20.000
Møder/kontaktpersoner/best.
8.944
10.000
Møde for Vaccineskadede
29.362
-
Hjemmesiden – drift/hosting
43.100
8.000
Repræsentant i EU
7.142
8.000
Repræsentations-omkostninger
10.993
12.000
Omkostning aktiviteter i alt
220.172
458.000
 
Råbalance pr. 01.01.-31.12. 2017
Budget 2018
Administrations-omkostninger
 
 
Lokaleomk. Sekretariat
24.000
24.000
Lokaleomk. Administration
24.000
24.000
Rejseomk. Møder+ forplejning
427
1.000
Bestyrelsesmøder
7.719
8.500
Generalforsamling
4.588
12.000
Omk.ref. bestyrelsen
8.400
12.000
Telefon/internet sekretariat
7.057
7.000
Internet bestyrelsen
11.500
14.000
Porto/frimærker – adm.
7.260
7.500
Kontingent/abonnement
250
5.250
Bøger og tidskrifter
6.428
5.000
EDB-udgifter incl. software
6.875
22.000
Kontorhold
777
1.000
Landsindsamling, annonce
2.573
2.600
Administrations-omk. i alt
111.854
145.850
Bankkonti gebyr
1.094
1.200
PBS
7.213
7.500
PayPal gebyr
798
800
Landsindsamling, gebyr
1.100
1.100
Administrations-omk. i alt
122.059
156.450
Udgifter i alt
342.231
614.450
 
 
 
Indtægter i alt
433.323
668.500
Udgifter
342.231
614.450
Balance
+91.092
+54.050