Lov

Forslag til lov der forbyder krav om vaccinepas

Forslag til lov, der forbyder krav om vaccinepas/vaccinestatus indenfor Danmarks grænser

Lige nu er der flere danske virksomheder som ønsker at indføre vaccinepas. Det er dybt problematisk da det kan komme til at virke som indirekte tvang.

Det er bekymrende at arrangører, spillesteder, skoler, institutioner, foreninger, arbejdsgivere med flere ønsker at kræve et godkendt vaccinepas.
Det vil uden tvivl have den effekt at de som ikke ønsker at modtage vacciner bliver dårligere stillet i samfundet.
Vaccinering bør være et personligt valg og bør ikke give ekstra fordele i samfundet.

Derfor skal det forbydes ved lov at stille krav om vaccinestatus, for alle danske virksomheder, private og offentlige, således at man ikke er ringere stillet hvis man ikke ønsker at lade sig vaccinere.

Vi har i forvejen en lov imod forskelsbehandling, vaccinestatus bør derfor kunne høre ind under denne lov.
Hvis man vil stille krav om vaccinestatus er det potientielt i strid med 8 af FN’s erklæringer om menneskerettigheder:

  • Alle mennesker er født frie og lige, vi skal behandles lige og med samme værdighed.
  • Alle har ret menneskerettigheder uden forskelsbehandling. Uanset hvem du er hvor du er født, hvilket køn du har, og hvordan du ser ud, har du de samme rettigheder.
  • Alle har ret til at blive anerkendt som en borger med rettigheder og pligter.
  • Alle har ret til at arbejde.
  • Alle har ret til at gå i skole.
  • Alle har ret til at deltage i kulturlivet.
  • Ingen må ødelægge eller tage dine rettigheder og friheder fra dig.

Gå ind og skriv under, hvis du er enig.

borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-06089