Klagesager i sundhedsvæsnet er uoverskuelige

Foredrag d. 13. maj på Fyn i forbindelse med årsfesten.

Talrige medlemmer af VaccinationsForum har igennem årene som brugere af sundhedsvæsnet været udsat for krænkelse af deres rettigheder. Det gælder lige fra skæld ud og trusler om anmeldelse til sociale myndigheder, hvis de ønsker at fravælge en vaccine til deres børn, til hændelser med tvangsvaccination.

Klagespektret indenfor sundhedsvæsnet er stort, og klagegangen et kafkask univers, som ikke alle er i stand til at fuldføre.

Sundhedspolitisk konsulent Sofie Rasmussen fra paraplyorganisationen Danske Patienter vil fortælle om patienters og pårørendes perspektiv på patientklagesystemet og de anbefalinger, som Danske Patienter arbejder med politisk, for at systemet kan blive mere patientvenligt.

Kom til vores årsfest og hør Sofie. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål og få en samtale i gang om, hvordan problemerne kan løses.