Persondatapolitik

VaccinationsForums persondatapolitik - GDPR (General Data Protection Regulation)


Vaccinationsforum behandler personoplysninger om vores medlemmer. Vi værner om personoplysningerne og følger den til enhver tid gældende lovgivning for at beskytte de personoplysninger, som vi behandler.
Det er i alle tilfælde vores mål at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger.
Ændringer i persondatapolitikken kan ses og annonceres her på denne side.

Denne hjemmeside bruger IKKE cookies
Vi bruger ikke cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer (vi har ingen), og til at vise dig funktioner til sociale medier.
Vi registrer trafikmængden på siden, men er fuldstændigt på anonym basis.

Sådan beskytter vi personoplysninger
Vaccinationsforum behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde.
Vi har derfor truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så personoplysninger altid er beskyttet mod fx tab, manipulering og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhed, så den stemmer i overens med nutidens standard for datasikkerhed. Vores data er kryteret både under databehandling samt lagering.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personoplysninger, når vi har behandlingshjemmel til det. Det får vi ved, at den registrerede når det kræves har afgivet et skriftligt samtykke til, at vi behandler en række konkrete oplysninger om personen.
Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt og kun for at opfylde de formål, som behandlingen kræver. Vi har klare regler, der sikrer, at oplysninger ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt.

Ved udmeldelse af foreningen , bliver persondata senest slettet 30 dage efter.

Hvornår videregiver vi personoplysninger?

Vi videregiver aldrig personoplysninger til eksterne (dvs. til tredjepart) uden at den registrerede har givet samtykke hertil, medmindre der er lovmæssigt belæg for det, eller vi bliver pålagt det af en domstol.
For at sikre os yderligere mod videregivelse af personoplysninger er vi omfattet af tavshedspligt. Det vil sige, at vi ikke uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, der kommer til vores kendskab igennem vores arbejde.

Sikre af tredjeparts behandling

Vaccinationsforum kan benytte eksterne databehandlere. Disse behandler kun personoplysninger på vegne af os til de specifikke formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til, og kun efter instruks fra os. Vi har en række minimumsikkerhedskrav til beskyttelse af personoplysninger, som vores databehandlere altid skal opfylde.
Vi overfører aldrig personoplysninger til lande uden for EU og EØS.

Indsigtsretten og retten til at blive glemt

Du har ret til at få indsigt i, ændret og slettet de personoplysninger, som vi har registeret og behandler om dig.
Ønsker du det, beder vi dig kontakte Den data sikkerheds ansvarlig. Kontakt information er:
persondata @ vaccinationsforum.dk
Du kan forvente at høre fra os senest en uge efter din forespørgsel er modtaget.
Som svar på din henvendelse, vil vi informere dig om, hvilke oplysninger vi kan slette med det samme, og hvilke oplysninger vi er forpligtet til at gemme efter lovgivningen.
Sådan klager du
Ønsker du at klage over den måde, vi behandler oplysninger om dig på, skal du skrive til formanden.

Hvis din henvendelse ikke imødekommes indenfor en uge, kan du skrive til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K.