Vi kan ikke have små selvstyrende enheder rundt omkring, hvad bliver så det næste …?

Jeg har valgt at dele min historie, fordi jeg oplever et problem. Vi har frit vaccinationsvalg i Danmark, men lægerne praktiserer som om de er udstyret med ordrer fra Statens Seruminstitut.

Da vi fik vores første barn, boede vi i Tyskland og da den første vaccination skulle gives, takkede vi nej. Lægen var ikke enig, men respekterede vores valg fuldt ud. Vi fik en folder om forløbet på de forskellige sygdomme, som vi skulle underskrive. Så jeg vidste hvad jeg gik ind til, og lægen vidste, han havde formidlet viden om emnet til os.

Da vi flyttede til Danmark igen, oplevede vi det som en junglelov. Vores lægehus her i Aalborg sagde ved 4 års undersøgelsen af min datter, at hun ville melde vores manglende vaccination til Statens Seruminstitut, fordi hendes klinik ikke skulle stå i et dårligt lys, hvad det end betyder? Det fik jeg aldrig svar på.

Da jeg ventede barn nummer to, fik jeg igen en opsang på grund af de manglende vacciner, og ikke mindst da jeg dukkede op til børneundersøgelsen af min baby, hvor der også skulle vaccineres. Jeg havde ringet i forvejen og sagt, at min søn ikke skulle vaccineres, så de vidste besked.

Vi kom ind til sygeplejersken, som spurgte, om vi mente det seriøst, at han ikke skulle vaccineres? Det kunne jeg fuldt ud skrive under på, og det var også efter flere 1.000 kroners selvbetalte konsultationer ved specialiserede læger indenfor vaccinations  emnet, foredrag og gennemgang af bunker af statistiske beregninger, at jeg roligt kunne sige, at han ikke skulle vaccineres.

Hertil spurgte hun så, om vi var klar over, hvilke konsekvenser det kunne få, og det var vi.

Hun sagde så, at vi skulle være klarover, at vi ville blive anmeldt til kommunen. Først sagde jeg okay og gik videre ind til min læge. Jeg spurgte her min læge hvad der mentes, det vidste hun ikke, da hun aldrig havde hørt om denne metode før. Hun bakkede os op om at vi skulle have lov at træffe et frit vaccinationsvalg.

Jeg fik snakket med sygeplejersken på vej ud, som skældte mig ud, fordi jeg ville udsætte mit barn for det og små råbte om at det bestemt ikke var mig, der havde oplevet at stå med et barn oppe i Hjallerup, der var kommet hjem fra Thailand med mæslinger.  Jeg gravede så i det med anmeldelsen, og krævede et svar på hvad den skulle bruges til, hertil sagde sygeplejersken , at den var til institutioner, så de kunne vælge mit barn fra, fordi det ikke var blevet vaccineret.

Hele det setup var jeg godt klarover var ulovligt, min første tanke var at smutte, og finde et nyt lægehus eller finde en selvbetalt læge, der respekterede vores valg.

Men jeg valgte at gå tilbage og få en dialog med min læge, som valgte at tage emnet op med det resterende personale.  Jeg sagde, at det ikke kunne være i barnets tarv, at sætte mig i den situation som forælder, det burde være muligt at vælge noget fra, som er et tilbud.  Jeg fortalte også, at jeg faktisk brugte lægen mindre end jeg måske ville have gjort, fordi det ikke var rart at komme et sted man blev talt ned til. De blev enige om, at de fremover ikke ville støtte forældrenes beslutning, men de ville acceptere det, så alle skulle kunne føle sig velkommen.

Jeg håber, det kommer til at betyde et bedre samarbejde med andre forældre, i stedet for at anmelde lægehuset. Vi skal bygge bro og lytte til hinanden, alt andet er for længst passé.

Mit udgangspunkt for dialogen er også, at lægerne må blive bedre til at lytte, de siger ofte til deres klienter, at der ingen bivirkninger er ved vaccinationer, men det er ikke korrekt, man kan bare læse indlægssedlen.  Jeg syntes ofte læger er alt for ensidigt fokuseret på vaccinationer, i stedet for at være åbne og imødekommende over for et nyt paradigmeskift, som er kommet for at blive. Der er mange mennesker som i vores familie, som vægter sundhed meget højt, både fysisk samt psykisk. Jeg kan afslutningsvis også sige, at mine børn eller jeg selv aldrig har haft brug for lægeordineret medicin, hvilket også vidner om et sundt legeme.

Jeg mener, at alle læger, der håndhæver dette frie valg som vaccinationstilbuddet er, bør få chancen for at indgå i en dialog, men hvis lægen ikke ønsker det, burde de straks anmeldes. Vi kan ikke have små selvstyrende enheder rundt omkring, hvad bliver det næste så …?

Hilsen Elisabeth Martine