De hyppigst anmeldte lægemiddelskader er fra vacciner

De hyppigst anmeldte lægemiddelskader er fra vacciner

Af Sarah Jensen

 

 

 

I Patienterstatningens nyligste opgørelse over lægemiddelskader fra 2011-2015 skriver de, at ”Bivirkninger efter vaccinationer nu er de hyppigst anmeldte lægemiddelskader”. Men HPV-vaccineskadede får ingen erstatning.

 

Anmeldelser til Patienterstatningen drejer sig især om bivirkninger fra Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccinen, hvorfra børn har fået allergiske reaktioner. Patienterstatningen anerkender stort set alle af disse lægemiddelskader, hvorfor de ikke er overrasket over det høje antal anmeldelser. Siden 2008 har der været 666 anmeldelser, hvoraf 403 sager er blevet anerkendt med et samlet erstatningsbeløb på 10 mio. kroner.

I modsætning hertil er der også anmeldelser, der drejer sig om HPV-vaccineskader. Her er tallet oppe på 257, mens 205 sager er blevet afvist og 3 anerkendt. Disse tre tilfælde relaterer sig dog – ifølge Patienterstatningen – ikke specifikt til HPV-vaccinen, men til vaccinationer generelt. Karen-Inger Bast, direktør i Patienterstatningen, udtaler dertil, at ”Vi følger hermed de danske og internationale myndigheders udmeldinger om, at der ikke er dokumentation for, at der er sammenhæng mellem vaccinen og de anmeldte bivirkninger”.

Så selvom vaccineproducenten selv angiver, at der er mange bivirkninger efter HPV-vaccination, lader samtlige sundhedsmyndigheder nu åbenlyst som om at bivirkninger efter HPV-vaccinen slet ikke findes, end ikke i nogen grad. Det er da tankevækkende – og ret skræmmende.

Kilde:http://patienterstatningen.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/Laegemiddelskader-2015?utm_source=MailPlatform&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhedsbrev+juni+ 2016

Nøgleord: lægemiddelskader, Patienterstatningen