Klage til DR over Deadlineudsendelse om mæslinger og mæslingevacciner

Kære Else Jensen

Først vil sige udtale min respekt for at du orker at stille op i et mainstream medie som ”Deadline”, og dermed stå model til den den bias, der forudsigeligt ligger til fordel for det etablerede system.

Du er, efter min mening, oppe imod et tunnelsyn der efterhånden ligger så fast indgroet i den den etablerede videnskabelige verden, at den formentlig slet ikke er sig det bevidst. Enhver der følger bare nogenlunde seriøst med, og vel at mærke har et minimum af kritisk sans har for længst måttet konstatere, at videnskab og statistik er fyldt med sorte huller (mørke tal) og kommerciel styring (medicinal industri, kølige økonomiske kalkuler m.m.m.). Men for at gøre en lang historie kort, og ikke bare sidde og give udtryk for min enighed, vil jeg i stedet give dig mit indtryk af, hvad der for mig, blev det mest sigende i udsendelsen.

Især journalist Nynne Bjerre Christensen bevægede sig, med en vis grad af slet skjult ringeagt, rundt omkring emner der vedrørte, at naturen måske var visere end mennesket. En fuldstændig ufattelig tanke for et system der forsøger at udrydde død og smerte. Det må bare helst ikke forekomme.

Du er, med andre ord, oppe imod en grundholdning der fra starten af tager udgangspunkt i, at vi (her kroppen) skal leve evigt, at smerte er et ubetinget onde som skal udryddes, og at praktisk erfaring og almindelig sund sans bør tilsidesættes til fordel for statistik og økonomiske kalkuler. Det er altså hårde odds at være oppe imod, når man skal sidde og argumentere for, at der rent faktisk findes mennesker, som i fuldt alvor foretrækker, at deres børn løber risikoen for at få en relativ harmløs sygdom, som kun svækkede og svagelige individer bør frygte, frem for at stole på, at medicinalindustrien og systemet kun vil os det bedste og i øvrigt ved bedst. Selvstændigt tænkende mennesker der bruger almindelig sund fornuft, kritisk sans, og som ønsker selv at tage ansvar for deres eget og deres børns liv er i lav kurs i disse år. Ikke repræsenteret af lalleglad blind uvidenhed, men en livserfaren sygeplejerske, der kender til det at tage ansvar, og som synes at repræsentere en oprigtig, erfaren og oplyst holdning til livet.


To punkter vil jeg slå fast:

1) Nynne Bjerre Christensen stiller i slutningen af udsendelsen et ledende spørgsmål til professoren, hvor hun uden at blinke stiller præmissen op om, at mæslinger er en meget alvorlig sygdom, (hvor fik hun lige det fra?) og at folk der vælger mæslinge vaccinen fra er uvidende ( dvs. dumme). Jeg citerer hendes spørgsmål: ”Allan Vamdrup, tror du at det forhold, at vi ikke ser mæslinger særligt tit er en årsag til, - altså i 30 år kan vi se hvor lavt tallet har været, - er en årsag til at folk fravælger det, fordi de ikke er klar over hvor alvorlig en sygdom det faktisk er?” citat slut (Min understregning). Det sidste fremlægger hun som et givet faktum. En uforbeholden tillid til system, industri og statistik. Da jeg var barn frygtede ingen mæslinger. Og med god grund. Hun burde stifte bekendtskab med Mark Twain’s ” Der er tre slags løgn” (apropos de mørke tal). Så følg dog pengene Nynne. Lobbyisterne.
 

2) Til din information om, at der faktisk er mennesker der ikke ønsker at vælge sygdommen mæslinger fra, og altså mener at de har grundlag for at fastholde, at det ikke er en alvorlig sygdom, har Nynne Bjerre kommentaren ”hmhm”. Ingen kommentarer. Ingen uddybende spørgsmål til hverken dig eller professoren om en så markant (kontroversiel ?) udtalelse. Jeg kan kun tolke det som, at hun ikke værdiger en så vanvittig udtalelse nogen opmærksomhed. Desværre er det jo kernen i hele problematikken! Hvordan hænger det naturlige system sammen? Hvorfor er så mange landmænd eksempelvis på kanten af økonomisk og økologisk kaos? Hvad sker der i disse år i husdyravlen? Hvor bliver de virkeligt kritiske spørgsmål af Nynne?
 

Selvom professoren perifert berører problematikken omkring individers manglende modstandskraft, svækkede slagkraftige immunsystem, er der ikke nogen klokke der ringer hos Nynne. Spørgsmål som ”får vi ikke på denne måde en svækket befolkning, der bliver stadig større, og stadig mere afhængig af medicinalindustri og sociale sundhedssystemer (sygdomssystemer)?”. Eller: ”Hvad er lige fordelen ved en overbefolket klode, befolket af svagelige, modstandsudygtige, systemafhængige, uselvstændige marionetter, der slider og slæber for en stadig mindre, og stadig rigere magtelite (Hillery Clinton’s tweet. Sic!)? - Det er de virkelige spørgsmål. Den opmærksomme seer vil opfange, at professorens allersidste argumenter tegner et (ufrivilligt?) billede af en menneskeskabt situation, som bider sig selv i halen og ender i en ond nedadgående spiral fordi vi gør os selv stadig mere sårbare.

Ja, det er farligt at leve. Og ja, vi havde det skidt i de 14 dage vi havde mæslinger. Og ja, man kan dø af sygdom hvis ens immunsystem er svagt og man i øvrigt er et uoplyst menneske.

Jeg kommer personligt fra den (tilsyneladende) sidste generation af individer, der mødte livets udfordringer uden at glemme naturens egen balance. Jeg har et barn der fik kræft som 8 årig, og som har lidt og lidt i de efterfølgende snart 30 år pga. eftervirkninger fra sin behandling uden at få et værdigt liv. Udført af en stand der ikke tager anden stilling til efterbehandling end mere medicin, og som i øvrigt vil være herre over liv og død. Jeg har ikke set tegn i lægeverdenen på, at man flytter fokus fra symptombehandling over til forebyggelse og styrkelse af individets eget naturlige forsvar. I stedet har jeg kunnet registrere samme stands stadigt større afhængighed af medicinalindustrien og medfølgende forøget tunnelsyn.

Det er de store og vigtige spørgsmål Nynne. Ikke en teoretisk og akademisk liggen på maven for system, statistikker og en manipulerende medicinalindustri. Du Else kommer ind som en gave og en udfordring til Deadline. Med din uddannelse, praktiske erfaring og sunde fornuft. Du generaliserer ikke hverken for eller imod vaccine. Og hvad kommer der ud af det? Ingen tager seriøst udfordringen op.

Jeg ser ikke Nynne Bjerre Christensen som en journalist af den dovne type. Men jeg ser hende og hele mainstreampressen, som et produkt af et system der modtager vores børn allerede 6-12 måneders alderen og herefter, lige så stille, bliver vænnet til en politisk (korrekt?) virkelighed der ligner frihed og selvstændighed, men som blot er kamufleret afart af autoritetstro. Faktisk oplever jeg Nynne Bjerre som en hårdtarbejdende ambitiøs journalist, med et oprigtigt ønske om at gøre et godt stykke arbejde. Men Nynne Bjerre Christensen, - du kan gøre det bedre. Langt bedre. Jeg tror på, at du kan bryde ”forbandelsen”. Men du må først se at komme af med de store bange øjne. Den slags journalistik kræver stort mod og hjerte. Ikke store øjne.

Lad dem ikke tage det frie valg fra os Else Jensen. Sker det er der kun systemet tilbage. Og det er så vidt jeg kan se dyret i åbenbaringen. Tilgiv metaforen.
 

Med venlig hilsen og et
keep up the good work!

Kim Lessel

P.S. Jeg sender en kopi til Deadline.


Kim Lessel
Lyngstræde 4E, Havnsoe
DK-4591 Foellenslev
Denmark

Mail: kim@lessel.dk