Homeøpatiske vacciner, hvordan er det nu lige ?

Vi har en del henvendelser fra forældre og andre der spørger til om man kan udskifte almindelig vacciner med homøopatiske vacciner.

Alle synes naturligvis at det ville være fantastisk, om der fandtes en løsning som denne.
Fra starten af Vaccinationsforums arbejde blev vi også introduceret til denne metode, men efter megen diskussion frem og tilbage med inddragelse af klassiske homøopater landede vi på ikke at kunne anbefale det som et alternativ. Vores rådgivning skal helst være langtidsholdbar. Vi har udtrykt dette synspunkt i bogen ”I Tvivl” i afsnittet ”Kritiske betragtninger over alternative vaccinationsmetoder.”

Vi har også haft henvendelser fra chokerede forældre, hvis børn fik meningitis selv om de havde fået denne homøopatiske vaccine, som de havde fået at vide kunne erstatte vaccinationsprogrammet. Der blev der tabt tillid til både terapeuten og til homøopati.

Ærgeligt,- homøopati er en fantastisk behandlingsmetode brugt på den rigtige måde


Citat fra bogen “The Vaccineguide,-making an informed choice”, af klassisk homøopat Randall Neustaedter

“ The final difficulty with reliance upon long-term homeopathic profylaxis involves ethical issues.Parent need to understand that there is no evidence to support the use of these homeopathic preparation for long term prevention. A homeopath, who prescribes a prophylactic medicine and assures parents that it will prevent a desease years in the future, misrepresents the facts. False reassurance and wishful thinking may dispel parental anxieties about diseases , but they do not represent logical conclusions. There is nothing in the literature that even suggest that homeopathic profylaxis provides lasting immunity from specific diseases.
To claim that they do is an unfounded fabrication.”


Han advarer om at homøopater ikke bør gøre samme fejl, som den konventionelle medicin har praktiseret i årevis med at tilbageholde informationer om vacciners skadevirkninger. Han understreger vigtigheden af at præsentere alle kendte fakta om både homøopatiske og allopatiske immuniseringsmetoder, fordi forældre har ret til og fortjener mulighed for at træffe deres eget valg på et oplyst grundlag.