Hvornår sker der noget med ofrene for skader efter HPV -VACCINEN fra myndighedernes side?

Hvornår sker der noget med ofrene for skader efter HPV -VACCINEN fra myndighedernes side?

Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalgs medlemmer, samt Sundhedsministeren.

Sundhedsudvalget havde åbent samråd den 7. nov. 2013 om HPV-vaccinen og dens bivirkninger. Dengang skrev vi til jer om vores datter.
Daværende Sundhedsminister Astrid Krag gjorde klart, at Regionerne havde ansvaret for udredning og behandling af bivirknings-ramte efter HPV-vaccination.

Siden har Regionerne givet udtryk for, at Regionerne fortsat følger de retningslinjer, der er udstukket af Sundhedsministeriet. Der er ikke sket nogen ændring i situationen for de, som er ramt af bivirkninger efter HPV-vaccinen. Regionerne opfordrer til, at Sundhedsministeriet nedsætter et ekspert-udvalg, som kan rådgive om bivirkninger efter HPV-vaccine. I november 2013 blev afsat satspuljemidler til formålet - som vi forstår det: At oplyse om, at udrede, stille diagnoser og finde behandling til patienter med bivirkninger efter HPV-vaccination.

Det er en vanskelig opgave - ikke mindst med 250.000 kr. til rådighed. Nu 6 måneder senere hører vi fortsat om piger, kvinder og nu også drenge, som rammes af bivirkninger. Nogle patienter oplever desværre fortsat at blive mødt med skepsis, unge piger bliver sendt rundt i hospitalssystemet, en del patienter og forældre føler sig utrygge. Det er endnu ikke alle praktiserende læger/hospitalslæger, der er villige til at tage patienterne alvorligt og anerkende, at her er tale om somatiske bivirkninger efter HPV-vaccination. Ikke alle har endnu tilstrækkeligt kendskab til, hvad HPV-vaccinen kan medføre af alvorlige bivirkninger.

Det er vanskeligt at udrede for disse bivirkninger - for ingen ved nøjagtigt, hvad der er gået galt i de tilfælde, hvor immuniseringen har slået fejl. Først skulle der en samfundsmæssig og politisk erkendelsesproces til. Mange af os frustrerede og fortvivlede forældre/patienter stillede vores børn eller os selv til åben eksponering for medier - TV, radio, avisartikler. Der opstod en begyndende opvågning i offentligheden. Denne fase er stadig igang. Flere er blevet opmærksomme, flere har indberettet bivirkninger. I mellemtiden øges den internationale forskerverdens viden på HPV-vaccine området. Nogle studier refereres overfladisk i medier etc. og frifinder HPV-vaccinen. Men mange, både politikere og almindelige borgere ved godt, at der uanset "fordele og ulemper" findes alvorlige bivirkninger, som er registreret og indberettes løbende over hele verden.

International forskning beskæftiger sig med disse bivirkninger. De registreres bla. i ASIA registry v/ Prof. Yehuda Shoenfeld, da det har vist sig, at autoimmune sygdomme kan udløses af adjuvanser - også i tilfælde efter HPV-vaccinen (se pdf vedhæftet). En af de diagnoser, der er stillet efter Gardasil - nu også i Danmark - er Postural Ortostatisk Takykardi Syndrom (POTS). POTS er en dysfunktion i det autonome nervesystem. Vores datter har fået konstateret POTS, indberettet til Sundhedsstyrelsen fra et dansk hospital.

Pr. 28. februar 2014 var der registreret 21 tilfælde af POTS i DK ud af i alt 1120 ADR reports.

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/sikkerhed/bivirkninger/drug-analysis-prints-indberettede-bivirkninger

Siden indførelsen af HPV-vaccinen i vaccinationsprogrammet i USA 2006, er forekomsten af POTS som bivirkning (ADR) steget med 137% ifølge tal fra VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System)

http://sanevax.org/closely-cdc-monitor-hpv-vaccine-safety/

Vores 13-årige datters forløb - og den danske historie post Gardasil - kan læses her på engelsk:

http://www.hormonesmatter.com/gardasil-experience-denmark-one-familys-story/

Som det fremgår af artiklen, har vi været i Schweiz med vores datter i august 2013, da vi ikke fandt hverken fyldestgørende udredning eller behandling i Danmark. Sara har fået konstateret alvorlig toksisk reaktion efter 2.vaccination med Gardasil, medførende fibromyalgi med mitokondriesygdom. Mitokondropathy er målt i laboratorie-tests (blodprøver) via den schweiziske lægeklinik. Mitochondropathy er ikke enestående set hos Sara efter HPV-vaccination. Mitochondropathy er siden 1990-erne erkendt forbindelse til fibromyalgi (FMS), kronisk træthedssyndrom (CFS) og myalgisk encephalomyelitis (ME) - her beskrevet grundigt i artikel 31.marts 2014 

http://www.prohealth.com/library/showarticle.cfm?libid=18840

Vores datter er i behandling fra udlandet med en naturlig, biologisk men langvarig og kompleks behandling. Det har været dybt frustrerende, at have oplevet det forløb, vi har været igennem med vores datter i det danske sundhedssystem. Vi har selv tilegnet os en efterhånden omfattende viden vedrørende behandling, og vi har fået kendskab til læger og forskere rundt om i verden. I Tyskland og Schweiz findes læger, som kan måle og teste og undersøge, hvad der blandt andet kan være gået galt i immuniseringen med Gardasil, og som endda kan stille behandling til rådighed. En behandling, som også kunne komme andre danske patienter post Gardasil til gode.

Tyske unge piger får feks. hjælp hos en tysk speciallæge, som har udviklet en særlig "Gardasil Protokol". Mange af disse piger har sammenfaldende laboratorietest-resultater, ligesom protokol for behandling ligger tæt op ad den behandling, som vores datter modtager fra den private lægeklinik i Schweiz. Et sammenfaldende faktum er, at patienternes mitokondrier - cellernes energikraftværker - er syge. De mangler bla. ATP og coenzym Q10, som kan tilføres naturligt via kosttilskud. Der behandles via kostdiæt, og der tilføjes naturlige lægemidler med i flere tilfælde lovende og god effekt.


Vores datter er langt fra rask, hun har ikke været i stand til at følge sin nye spændende "globale" 7. klasse i skolen i år. Sara har sygeundervisning i vores hjem to gange om ugen, hun kan koncentrere sig max. 20-30 minutter ad gangen. Vi sporer en langsom bedring takket være behandling fra udlandet og de få retningslinjer, der findes for at afhjælpe POTS, her fra Danmark. Men der er lang vej - og ingen garanti om fuld helbredelse.

Langt fra alle har økonomisk mulighed for at foretage en rejse til feks. en privat lægeklinik i udlandet. Så længe den biologisk-medicinske behandling og viden om bla. mitokondriesygdom ikke er alment tilgængelig i Danmark, synes det relevant, at de danske sundhedsmyndigheder kunne tilbyde patienter udredning og behandling i udlandet. Optimalt kunne det foregå i samarbejde med danske læger, således at ingen patienter og forældre skal have beskeden: "I er velkomne til at gå jeres egne veje".

www.hormonesmatter.com /USA findes flere relevante artikler vedrørende Gardasil/ mitochondrial disease/treatment.
Her nævnes sammenhæng POTS og mitochondria, v/ Dr Myhill, UK / behandling for erhvervet mitokondriesygdom.

http://drmyhill.co.uk/wiki/Postural_orthostatic_tachycardia_syndrome_or_POTS

Det kunne nok gavne mange patienter, at det danske sundhedssystem ser ud over både landegrænser og grænser for lægeverdenens alment kendte og accepterede behandling. Mitokondrierne kan være syge - og det er kun en del af forklaringen på, hvad der går galt. Der er flere vigtige komponenter og skader efter vaccinen, som forskerne beskæftiger sig med. (Se links nedenfor til Nice: Symposium on Vaccines, Tokyo: International Symposium on adverse events...). Den amerikanske læge Lloyd W. Phillips beskriver 4 års studier i unge patienters bivirkninger post HPV-vaccine.
*
http://sanevax.org/four-year-analysis-adverse-reactions-gardasil-hpv-vaccine/

Sundhedsudvalget og Sundhedsministeriet må kunne finde sparringspartnere blandt danske læger, som er villige til at se ud over landets og egne grænser - i en vis ydmyghed over for denne store, nye sundhedsmæssige udfordring. En sundhedsmæssig international skandale? - og en international udfordring. Måneder og år af teenageliv går tabt. Hvordan er vores datters fremtidsudsigter med hensyn til skole, uddannelses- og arbejdssituation? Hvordan vil udredning, behandling og fremtid se ud for de, der rammes fremover, så længe HPV-vaccinen fortsat anvendes i det danske sundhedssystem?

Vi håber, at vores datters lidelser efter HPV-vaccinen i det mindste vil kunne afføde hjælp til andre patienter, som allerede er ramt af bivirkninger. Vi ønsker inderligt ikke, at der skal komme flere ofre fremover.


Mange venlige hilsener
Helge Hellesøe & Charlotte Nielsen


Vedhæftet link og pdf/ 6 POTS cases post Gardasil. v/Dr. Blithsteyn samt POTS-case,
samt 14-årig pige v. Lucija Tomljenovic, PhD, Serena Colafrancesco, MD, Carlo Perricone, MD and Yehuda Shoenfeld, MD, FRCP.

Kopi herunder af invitation/pressemøde 2. april 2014 i Paris: Gardasil - un scandale international?

Et internationalt forskerhold, som netop har været i Tokyo/ International Symposium on HPV vaccination/ internationale forskere fra Symposium on Vacccines, Nice, vil på pressemødet i Paris fremlægge forskningsresultater vedrørende HPV-vaccinen og dens alvorlige bivirkninger.

http://sanevax.org/japan-medical-experts-warning-hpv-vaccine-side-effects/
http://sanevax.org/japan-hpv-adverse-event-symposium/


Nice: International Congress on Autoimmunity/Symposium on Vaccines 26. marts 2013
http://www2.kenes.com/Autoimmunity/Scientific/Pages/3rdInternationalSymposiumonVaccines.aspx