Vaccineskadede børn i USA får millioner af dollars i erstatning

Vaccineskadede børn i USA får millioner af dollars i erstatning

Det amerikanske vaccineerstatningsprogram har udbetalt millioner af dollars til 2 børn med autisme efter vaccineskade.

Staten har dog ikke erkendt at det var vaccinerne der forårsagede at børnene fik autisme som en vaccineskade, og akterne er ikke tilgængelige for offentligheden.

Nogle vil sige at den hjerneskade som børnene fik i den akutte forløb som en vaccinereaktion ikke har noget at gøre med de senere lidelser indenfor autismespekteret som opstod i kølvande - andre vil sige det modsatte, skriver David Kirkby, forfatteren til artiklen

Det ene tilfælde drejer sig om en 10-årig dreng. Han led primært bla af en – af myndighederne – erkendt hjernebetændelse, med hjerneskade efter MFRvaccinen. Hvorvidt myndighederne indrømmede at denne hjernesygdom var det der ledte til autismesygdommen vides ikke

Han fik tilkendt en samlet sum på $ 969,474,91, som dækker mistet indtægt, svie og smerte samt ”livsomkostninger”.

Det andet tilfælde ligner det første på den måde, at der også er tale om en erkendt akut encephalopati efter DTaP vaccine (difteri-stivkrampe, kighoste, poliovaccine) i 15 mdrs. alderen (da hun også fik MFR, Hib og Prevenar) og som barnet ikke bliver rask efter.

Pigen fik anerkendt den akutte encephalopati da det skete umiddelbart efter vaccinationen, - først flere år efter da det viste sig at hun fik den form for autisme (PDD_NOS) kom så den store erstatning. Hun fik også epilepsi i efterforløbet

Hun blev tildelt en total sum på $ 1.030,314,22 som dækker fremtidig mistet indtægt (739.989,57) svie og smerte (170,499,777) og livfornødenheder for første år (119 874,88) plus 190 165,40 for fortidens udgifter. Nogle af de penge vil blive brugt på ABA terapi.

Et andet, ikke oplyst, beløb på adskillige millioner mere vil blive investeret I livsrenter til at dække fremtidige leveomkostninger, som ville kunne løbe op I $ 10 mill. eller mere, uden at tage højde for inflation. Næsten 80.000 er øremærket ABA de første to år.

Heller ikke i det tilfælde erkendte de statslige myndigheder, der administrerer lov om vaccineskader, at der var en sammenhæng med den akutte hjerneskade i forbindelse med vaccinationen og den senere diagnosticerede autismesygdom.


Vaccinationsforum kommentar:
Vi har også i Danmark set lignede sager hvor børnene efter akutte hjerneskader senere udvikler autisme. Erstatningens årsag har i alle tilfælde lydt på hjerneskade og der har været tavshed omkring autismefænomenet i den forbindelse.

www.huffingtonpost.com/david-kirby/ post2468343_b_2468343.html