I kølvandet på Omniscan-skandalen…

På vegne af overlæge Doris Stenver fra Lægemiddelstyrelsen stævner Foreningen af Speciallæger nu den uafhængige nyhedsavis Dagens Medicin med krav om en tortgodtgørelse på op til 25.000 kr.


Doris Irene Stenver, som er overlæge i Afdelingen for Forbrugersikkerhed i Lægemiddelstyrelsen, blev landskendt i forbindelse med Omniscan-sagen sidste år, da en uvildig advokatundersøgelse påpegede en række alvorlige fejl og forsømmelser ved styrelsens håndtering af bivirkningsindberetningerne for det for nyrepatienter farlige kontrastmiddel.

Skarp kritik blev i den forbindelse rettet mod en række unavngivne medarbejdere i Lægemiddelstyrelsen, og advokatundersøgelsen mundede ud i en anbefaling af ansættelsesretlige sager mod de ansvarlige.

Særligt Doris Stenver påkaldte sig negativ opmærksomhed i sagen, fordi hun i en årrække på bivirkningsområdet har tegnet Lægemiddelstyrelsen udadtil og personligt har ført dialogen om problemerne ved Omniscan med læger, producenter, medlemmer af Bivirkningsrådet og lægemiddelmyndighederne i EU.

Som følge af sin fremtrædende rolle i skandalen figurerede hun umiddelbart efter offentliggørelsen af advokatundersøgelsen d. 19. november 2010 sammen med to kolleger på forsiden af Dagens Medicin med foto og overskriften ”FYR DEM”.

Denne avisforside kombineret med chefredaktørens leder fører nu til, at Dagens Medicin af Doris Stenver og Foreningen af Speciallæger trækkes i Københavns Byret med krav om betaling af en tortgodtgørelse på 25.000,- kr. Herudover stilles krav om en anerkendelse af, at avisen har tilsidesat god presseskik ved at skrive, at Doris Stenver bør fyres fra sit job som overlæge i Lægemiddelstyrelsen.

Tidspunktet for den kommende retssag er ifølge Dagens Medicin d. 6. maj 2011 endnu ikke fastsat.