Debatmøde om børnevaccinationer

Debatmøde om børnevaccinationer

22. november 2011 kl. 20.00
OBS! Kun adgang for læger


Det Medicinske Selskab i København
Domus Medica, Kristianiagade 12
2100 København Ø.
Selskabet har henvendt sig til VaccinationsForum med et ønske om deltagelse i et debatmøde om børnevaccinationsprogrammet.


Selskabets oplæg:
Debatmøde om børnevaccinationsprogrammet – hvad er problemet?
I Danmark har vi et fantastisk flot børnevaccinationsprogram. Alligevel ser vi epidemier/udbrud af sygdommene, som vi vaccinerer imod (fx mæslinger). Selvom der er gode data på vaccinerne både i forhold til effekt og sikkerhed, viser der sig at være meget forskellige holdninger til vaccinationer. Det være sig i befolkningen såvel som blandt sundhedspersonale. Hvad er problemet?


Til paneldiskussionen om emnet har vi inviteret:
Allan Randrup Thomsen, Københavns Universitet, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, samt Else Jensen og Karen Østergård fra VaccinationsForum.


Professor Allan Randrup Thomsen
Vaccination er som princip vores mest effektive »behandlingsform«. Utallige epidemiologiske undersøgelser korrelerer indførelsen af en vaccine med en markant nedgang i hyppigheden af den tilhørende infektionssygdom. Ikke desto mindre findes der grupper af mennesker, der afviser vaccination. Er der belæg for denne holdning? Hvorledes forholder det sig med bivirkninger ved vaccination? Er dagens vacciner stadig relevante set i lyset af tidens infektionsmønster


Bestyrelsesmedlem Karen Østergård
Jeg har været en af de forældre, der havde tillid til børnevaccinationsprogrammet og derfor fulgte det. I dette forløb er der hændt ting, jeg gerne havde været foruden, 
og som jeg gerne vil være med til at ændre i en retning, hvor det er en selvfølge, at der kan drøftes både fordele og ulemper ved en given vaccination, og hvor der står ekspertise parat, hvis det går galt.


Bestyrelsesformand Else Jensen
Tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet er faldende, samtidig med at antallet af vaccinationer, der bliver tilbudt, er stigende. Er der en sammenhæng? Vi ved det ikke, – men foreningen vil her komme med sit bud på, hvad den faldende tilslutning skyldes, hvilke problemer folk støder på, hvordan der kunne rettes op dem, og hvordan vi som forening arbejder på det med udgangspunkt i patientrettigheder.