Foredrag og Generalforsamling

Kl. 11.00 – 12.30 Generalforsamling:
Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Bestyrelsen aflægger beretning, herunder:


Status over foreningens arbejde.
Fremtid for foreningen.


5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent og budget.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

På valg: Karen Østergaard, Else Jensen og Hanne Boss. Hanne Boss genopstiller ikke. Karen og Else genopstiller. På valg er desuden suppleant Nini Ørsnæs og revisor Borghild Larsen. Nini genopstiller ikke, Borghild genopstiller som revisor. Forslag til dagsorden sendes senest 14 dage før generalforsamling til Else Jensen. Forslag der kommer senere kan komme på under pkt. evt. Tilmelding lørdag den 14 marts til Karen Østergaard: karen@vaccinationsforum.dk tlf. 56 72 69 70 – 23 25 08 09


Kl. 12.30 – 13.30 Frokost
2 spændende Foredrag

Her kan du tilmelde dine venner og også dig selv som en selvstændig del af dagen. Ikke-medlemmer skal betale 50 kr. ved indgangen, som medlem er det gratis, Men der skal tilmelding til da vi kun har plads til 50 personer. Tilmelding karen@vaccinationsforum.dk 5672 6970/2325 0809


Kl. 13.30 – 14.30
Foredrag om Homøopati og Børn.
Klassiske homøopater Jeanette Maglegaard og Kirsten Steinig.

Homøopati og børn

Klassisk homøopati kan hjælpe syge børn akut og kronisk. Homøopaterne Jeanette Maglegaard og Kirsten Steinig, der har skrevet bogen Homøopati og børn – en praktisk håndbog fortæller om homøopatiske synsvinkler på sygdom og sundhed. Foredraget komme også ind på, hvordan du selv kan lære at anvende et homøopatisk husapotek når dit barn er akut sygt. Tag for eksempel feber. Mange forældre er lidt nervøse for feber selvom det er et ganske almindeligt forekommende symptom for børn. Febernedsættende medicin kan sløre symptomerne og endda forlænge sygdomsforløbet fordi feberen ikke når at virke effektivt. Hør om naturlige alternativer som man trygt kan benytte under febertilstande forårsaget af forskellige årsager.


Kl. 14.30 – 15.00
Kaffepause


Kl. 15.00 – 16.30

Foredrag om Livmoderhalskræft.

Overlæge og gynækolog Danny Svane. Fra HPV infektion til livmoderhalskræft! Livmoderhalskræft udvikles fra HPV forandringer i livmoderhalsen.

Hvad er HPV virus og hvordan erhverves det?
I Danmark har vi en af de største forekomster af HPV og en infektion er nærmest uundgåelig, hvis man har et seksualliv. De fleste undgår dog celleforandringer og kræft.
Mekanismerne for infektion og udvikling af kræft gennemgås.

I Danmark screener vi for disse kræft og celle-forandringer. Hvad betydning har det, at vi screener nu og i fremtiden?
Behandlingsmetoder for celleforandringer og livmoderhalskræft gennemgås.

Udviklingen af HPV vaccinen vil blive berørt og specielt, hvordan og hvorfor den er indført. Foredragsholderen har siddet i Sundhedsstyrelsens gruppe, som har udarbejdet en rapport om vaccinen. Kliniske og økonomiske konsekvenser af vaccinen gennemgås.