Generalforsamling 2006

Referat af VaccinationsForums generalforsamling 7. maj 2006 på Severin, Middelfart


1. Dirigent: Borghild Larsen
Borghild Larsen

2. Referent: Merete Klinkvort
Merete Klinkvort

3. Dagsorden godkendt - tilføj valg af revisor under punkt 6
godkendt - tilføj valg af revisor under punkt 6

4. Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen ved Else Jensen (se Årsberetning , Budget 2006)
(se Årsberetning , Budget 2006)

Status over foreningens arbejde, årsberetning for 2005
- Årsberetningen taget til efterretning af generalforsamlingen

Fremtid for foreningen
- Forenings fremtidsplaner for næste år blev godkendt

Fra medlemmerne blev der udtrykt ønske om hjælp til forskellige yderligere tiltag
samt ideer til bestyrelsen aktivitet F.eks.:


- Internationale konferencer for bestyrelsesmedlemmer ,
- Foredragsvirksomhed rundt omkring i landet af foreningen,
- Lokalperson som arrangør af messe i Århus, med hjælp fra foreningen.

Foreningens fremtidsplaner godkendt af generalforsamlingen


Fremlæggelse af næste års budget
Budget for 2006 godkendt af generalforsamlingen

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Nini Ørsness, Anne-Christine Neumann og Nathan Russell.

6. Valg af suppleanter
Karen Østergaard og Anette Sørensen. Valg af revisor: Borghild Larsen

7. Godkendelse af regnskab
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen. Kontingent fastholdes 225 kr. årligt

8. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår støttemedlemskab/familiemedlemskab/passivt medlemskab
for at øge medlemstallet. Det vedtages og koster 75 kr

9. Eventuelt
Forslag om økonomisk støtte til familier med behov for speciallægehjælp.

Borghild Larsen Merete Klinkvort godkendt - tilføj valg af revisor under punkt 6 (se Årsberetning , Budget 2006)