Udlandsvaccination og forebyggelse under rejsen

Af Helge Volkmann, læge.


Når vi taler om rejsevacciner, er der i hvert fald tre ting, man skal være opmærksom på. Det er kun forholdsvis få sygdomme man kan vaccinere mod; effektiviteten er relativt lav; lande kan kun – hvor det er relevant - kræve vaccination mod Gul Feber i henhold til WHO. Noget andet er, at nogle lande vil stille krav om andre vaccinationer ved indrejsen, især i Asien. Så det er altid en god ide lige at have en eller to kanyler (grøn) og sprøjter (5 ml) med per person, hvis man ikke kan undslå sig, så man er sikker på, at der bruges engangsmaterialer. Det kan også være praktisk, hvis man får brug for medicin eller hospitalshjælp. Afvisning af vaccination af religiøs overbevisning respekteres som regel.

Statens Seruminstitut har grundige informationer om udlandsvaccinationer. I hvor høj grad vaccination er tilrådelig afhænger af hvor i verden du skal hen, hvor længe du skal være væk, under hvilke forhold du rejser – charter eller primitivt – i by eller på land og hvilken årstid du rejser på.

Vaccination udføres med to hensigter. På den ene side for at beskytte den enkelte mod at udvikle sygdommen, henholdsvis føre den med tilbage til hjemlandet, hvor andre kan blive smittet. På den anden side at søge at udrydde den pågældende sygdom, ved at fjerne dens formeringsmuligheder. Det sidste har lange udsigter.

Der skal imidlertid være en vis proportion mellem hvor alvorlig sygdommen er, hvor godt vaccinen dækker og hvilke bivirkninger vaccinen fremkalder. Flere vacciner bruges ikke ret ofte, fordi de har en lav effektivitet eller fordi de er ekstremt ubehagelige og i sig selv udgør en risiko. Vacciner mod kolera og tyfus anbefales således kun til områder, hvor der er egentlige epidemier; vaccine mod Japansk Hjernehindebetændelse først når opholdet er af længere tid og en del af tiden tilbringes på landet, hvor der er svin.

Malaria er en af verdens store dræbere. Her findes ingen vacciner, kun forebyggende behandling med medicin, der skal forhindre Malaria i at få fodfæste i organismen og dræbe malaria. Disse midler er imidlertid behæftede med hyppige og undertiden alvorlige bivirkninger, ligesom det er et problem, at malariaen bliver resistent i stadig større udstrækning. De nyeste præparater anses – indtil videre – for rimeligt effektive og de har ikke givet anledning til alvorligere, men stadig nogen bivirkninger.

Vi kan ikke vaccinere/medicinere os ud af alle farer. Dette er nogle overordnede råd for at undgå smitte:

Vær opmærksom på maden; at den har været godt gennemvarmet og stadig er meget varm, ikke har stået og simret på lavt blus. Salater er ofte skyllet i postevand (ikke rent), så vælg frisk frugt og grønt, der skal skrælles – gør det selv – eller som du selv skyller i rent vand. Is og isterninger er ofte risikofyldte. Undgå mælk. Hvis du bruger flaskevand f.eks. kildevand eller sodavand, så skal du sikre dig at flasken ikke har været åbnet før. Genbrug med postevand forekommer. Hvor du spiser er ikke altid afgørende. Et 5-stjernet hotel er ikke garanti for risikofri mad.

Næste risikofaktor er insekter, især myg – og i Afrika bremser. Beskyt huden – med tøj, en myggebalsam (fås ikke i Danmark, men på bestemmelsesstedet), imprægnerede myggenet mv. Lad være med at gå ud mere end højst nødvendigt, når insekterne er mest sultne, hvilket er i skumringstiden og om natten.

På stranden kan i visse områder lure farer i sandet eller strandbunden. Vandet er heller ikke nødvendigvis særlig rent, idet kloakkerne oftest ikke passerer rensningsanlæg.

Der er ingen videnskabelige garantier, uanset hvad man gør, for at undgå sygdom på udlandsrejsen. Vil man rejse ud uden de tilrådede vacciner eller malariaprofylakse, gør man klogt i at finde en anden form for beskyttelse. Sygdommene her er ikke til at spøge med.

Der findes gode råd om små rejseapoteker. De kan fås på apoteket og Internettet, når det drejer sig om almindelige råd, og i de alternative blade kan man finde råd om et alternativt rejseapotek. Vita Damsø har lavet en udemærket lille bog "Det sunde rejseapotek", der er udkommet på Klitrose forlag, med forslag til urter, krydderier, homøopatiske midler, tinkturer og vitaminer man kunne inkludere i sit rejseapotek. Jeg har ikke til nu fundet noget på Internettet om alternative rejseapoteker. Sørg også for at bringe immunsystemet i form med vitaminer og mineraler, god kost og tilstrækkelig søvn.

Indenfor homøopatien har man i ca. 200 år arbejdet med forebyggende behandling. De enkelte præparater er fundet frem gennem en omhyggelig afprøvning på mennesker – først raske for at se, hvilke symptomer (milde) der kom af medicinen – siden på syge, for at se om de tilsvarende symptomer kunne behandles. Det har vist sig at være tilfældet. Homøopatien kan siges at være en systematiseret erfaringsmedicin.

Til de enkelte sygdomme som dette stykke handler om, har man fundet flere remedier, som har vist sig effektive. Af disse har nogle vist sig at dække et bredere spekter af symptomer end andre og det er disse, der generelt anbefales som forebyggende behandling forud for og under rejser. Disse er beskrevet i "Vaccination" af Isaac Golden (Klitrose), (sælges hos Vaccinationsforum), hvor homøopaten Golden giver sit bud på, hvilke remedier, der kan anbefales generelt: Til Malaria anbefales således Natrium Muriaticum C200 en dosis hver anden uge, fra to uger før til to uger efter ophold i malariaområde; Tuberculinum Bovinum M mod Tuberkulose en gang månedligt; Arsenicum Album C30 en gang ugentligt mod Amøbedysenteri og Mercurius Corrosivus C30 til bakteriel Dysenteri; Baptisia C200 mod Tyfus; Arsenicum Album C30, Crotalus Horridus C30 eller Phosphorus C30 mod Gul feber.

Nogle af sygdommene kan også behandles med nosoder, homøopatiske remedier lavet på sekreter fra syge, hvor mikroorganismen findes i sekretet, der danner udgangspunktet for remediet. Denne type remedier er fri for ethvert fysisk molekyle af mikroorganismen og indeholder som alle andre homøopatiske remedier kun energetisk information fra sygdomskimen/sygdomsprocessen. Nosoder kan dog være for specifikke for den mikroorganisme de er rettede imod, så de kommer til at dække for smalt.

Endelig skal det nævnes, hvis uheldet skulle være ude og man bliver syg, at rejseforsikringen dækker, uanset om man har ladet sig vaccinere eller ej, bruger ortodoks eller alternativ forebyggelse under sin rejse eller ingen af delene. God rejse.