Sagen om autisme efter vaccination er ikke slut

Sagen om autisme efter vaccination er ikke slut

Refereret af Tina Junge


Trods det faktum, at Anders Lund fik 41 i feber 8 dage efter MFR-vaccination i april 1991 og herefter ændrede sig markant, har Vestre Landsret afslået en sammenhæng mellem autisme og MFR-vaccination. Anders´ forældre Gerda og Svend Lund blev ikke taget alvorligt af lægen, som de grundet Anders´ langvarige sygelighed, havde kontakt med adskillige gange. Først efter et lægeskift i august 1992 blev Anders undersøgt på en børnepsykiatrisk afdeling, hvor man fastslog, at han havde autisme.

Forældrene havde anlagt sag mod Den sociale Ankestyrelse, fordi den ikke ville anerkende autismen som en skade, der var fremkaldt af vaccinationen. Advokat Dorte Horstman havde inden afgørelsen skrevet til Retslægerådet og spurgt, om man kunne udelukke, at Anders fik en hjernebetændelse som følge af vaccinen og at hjernebetændelsen førte til autisme? Hvortil Retslægerådet besvarede spørgsmålet med, at der er intet i undersøgelserne, som kan bekræfte, at Anders har haft en hjernebetændelse.

Dette svar fra Retslægerådet havde vægt i afgørelsen af sagen, men også andre udtalelser fra Retslægerådet og en samlet vurdering af de lægelige oplysninger i sagen. Landsretten siger, at der rent tidsmæssigt er et sammenfald mellem vaccinen og udvikling af sygdommen, men dette alene kan ikke føre til, at der også er en årsagssammenhæng.

Landsretten mener ikke, at Den sociale Ankestyrelse skal kunne bevise, at der ikke er en årsagssammenhæng. Derimod vurderer Landsretten, at forældrene skal bevise en sammenhæng - ikke med "rimelig sandsynlighed", men med "overvejende sandsynlighed". (Dette beviskrav skyldes en lov om patientforsikring, hvor vaccinationsskader egentlig var tænkt inkluderet, men uden dog at være blevet inkluderet).
Faderen udtaler til radioavisen, at han finder det beklageligt, "at Landsretten ikke havde mod til at omgøre Den sociale Ankestyrelses beslutning". Det er måske relevant i den forbindelse, at genopfriske, at kammeradvokaten et par måneder tidligere skulle have belært dommerne om, hvilke konsekvenser det ville få at anerkende denne sag. Det ville så give genlyd overalt med det til følge, at mange forældre ville vælge ikke at få deres børn vaccineret og at mange børn ville blive alvorligt syge og eventuelt dø. Dette blev hørt i retten den 9. maj 2000.

Afdelingslæge Anne Marie Plesner fra Sundhedsstyrelsen siger til Berlingske Tidende: "I de undersøgelser, der er lavet har vi ikke kunnet se en øget forekomst af autisme, efter at man har indført MFR-vaccinen". Endvidere siger hun, at man har undersøgt autistiske børn for at se, om der kan være sammenhæng med, at de lige er blevet vaccineret, men det har man ikke fundet.
Men sagen er ikke slut. Anders´ forældre fortsætter kampen: "Dommen kommer ikke bag på mig, men jeg er skuffet og vi er nødt til at køre sagen til ende", siger Svend Lund til Ritzau. Forældrene besluttede straks efter dommen at anke landsretsdommen til Højesteret. Man kan så håbe, at den udenlandske faglitteratur efterhånden vil kunne fremme sager af denne karakter.


Kilder:

§ TV2 den 10.05.2000.

§ Jyllands-Posten på internettet den 07.07.2000

§ Politikens netavis den 07.07.2000.

§ Berlingske Tidende på internettet den 07.07.2000.

§ Radioavisen og TV2 den 07.07.2000.

§ Vaccinationsforums Nyhedsbrev nr. 2. 2000.