Indkaldelse til generalforsamling

VaccinationsForum indkalder til generalforsamling lørdag d. 20. marts kl. 10
Vi vil som følge af de gældende restriktioner afholde generalforsamlingen som en online begivenhed.
 
Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens vedtægter, som kan findes på foreningens hjemmeside vaccineinfo.dk/hvem-er-vi/vedtaegter
Forslag fra medlemmer til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 6. marts 2020 for at blive behandlet på generalforsamlingen. Forslag, der kommer senere, henvises til Evt.
 
På valg er bestyrelsesmedlemmer Aline Samuelsen, Erik Olsen, Palmer Piter Harsanyi, Pia Hansen og samt suppleanter Astrid Bradtberg, Flemming Olsen og Sarah Jakobsen
Alle genopstiller undtagen Pia og Erik.
Derudover valg af revisorer. Mariane og Tommas modtager genvalg.
 
Man kan tilmelde sig ved at skrive en email til info@vaccinationsforum.dksenest d. 15. marts.
Ved tilmelding får man årsrapport med årsberetning og årsregnskab samt handleplan og forslag til budget tilsendt. Samtidig bliver link til begivenheden udsendt.